Đề xuất lấy ý kiến cư dân bằng văn bản sẽ phát sinh thêm nhiều tranh chấp?

Dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư để sửa đổi, bổ sung 1 số quy định, trong đây cho phép lấy ý kiến cư dân bằng văn bản…

Trường hợp của Hapulico là bài học nhãn tiền mà Bộ Xây dựng nên tham khảo và cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa quy định này vào Thông tư.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư để sửa đổi, bổ sung 1 số quy định, trong đây cho phép lấy ý kiến cư dân bằng văn bản.

Đề xuất lấy ý kiến cư dân bằng văn bản

Cụ thể, theo dự thảo, đối có hội nghị của tòa nhà chung cư thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ có căn hộ chung cư đã nhận bàn giao tham dự, theo quy định hiện hành là phải có trên 75%. Nếu không đủ số người tham dự quy định ở điểm này thì vẫn áp dụng tổ chức họp hội nghị nhà chung cư và lấy ý kiến của một vài chủ có không tham dự hội nghị về một vài nội dung quy định ở khoản 3 Điều 102 của Luật Nhà ở.

Việc lấy ý kiến phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì phải có chữ ký của các người được gửi lấy ý kiến. Khuyến khích áp dụng công nghệ tài liệu trong việc lấy ý kiến.

Hội nghị nhà chung cư tổng hợp kết quả ở cuộc họp có việc lấy ý kiến của các người không dự họp và lập thành biên bản có chữ ký của người chủ trì cuộc họp.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc họp theo quy định ở điểm này mà không đủ 50% đại diện chủ có tham dự họp và số người lấy ý kiến thì chủ đầu tư hoặc đại diện chủ có căn hộ chung cư yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị nhà chung cư theo quy định ở khoản 5 Điều này…

Việc đưa quy định “lấy ý kiến cư dân bằng văn bản” vào Dự thảo Thông tư Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư của Bộ Xây dựng đang được dư luận đặt ra câu hỏi về tính khả quan.

Nhiều quan điểm cho rằng, việc lấy ý kiến bằng văn bản phần nào cũng giải quyết được việc gặp khó khi Hội nghị nhà chung cư liên tục không tập trung đủ cư dân tham dự. Tuy nhiên, 1 số khác lo ngại, việc lấy ý kiến bằng văn bản sẽ gây thêm nhiều hệ luỵ, tranh chấp căng thẳng giữa cư dân và Ban quản trị.

Sẽ phát sinh thêm nhiều tranh chấp?

Trao đổi có VnEconomy, Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, theo quy định ở Khoản 2, Điều 102, Luật Nhà ở, thì hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định đề cử, bầu, bãi miễn một vài thành viên Ban Quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư…

Trên thực ở, khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến của dân cư, luôn xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp giữa cư dân có chủ đầu tư hay doanh nghiệp khai thác, quản lý chung cư đây.

Do vậy, việc dự thảo Thông tư cho phép lấy ý kiến cư dân bằng văn bản nếu không công khai, minh bạch sẽ tạo điều kiện cho nhiều chủ đầu tư vi phạm pháp luật, đưa người của mình vào Ban quản trị, ảnh hưởng đến ích lợi của cư dân.

Thậm chí, chính quy định của dự thảo nêu trên sẽ càng làm phát sinh thêm nhiều tranh chấp giữa người dân và chủ đầu tư, giữa người dân và Ban quản trị vốn chứa đựng bao năm nay của nhiều chung cư ở Việt Nam.

“Tôi cho rằng khi lấy ý kiến người dân phải thông qua Hội nghị nhà chung cư theo quy định Luật nhà ở. Việc lấy ý kiến bằng văn bản sẽ tạo kẽ hở cho chủ đầu tư liên kết có nhiều dân cư hoặc cố ý không minh bạch đưa các người của chủ đầu tư vào Ban quản trị như nhiều chung cư giai đoạn này gây tranh chấp và bất bình cho nhiều người dân.

Hoặc khi lấy ý kiến bằng văn bản, sẽ không có được sự thảo luận, đồng thuận giữa một vài cư dân có nhau. Ai sẽ kiểm soát, giám sát nội dung ý kiến của cư dân đưa ra? Không ngoại trừ trường hợp cư dân nêu ý kiến 1 đằng, chủ đầu tư công khai ý kiến 1 nẻo”, Luật sư Hùng cho biết.

Ở góc độ cư dân, anh Tô Nhật Tân, 1 cư dân sống ở chung cư Hapulico cho rằng, lấy ý kiến cư dân bằng văn bản sẽ giúp dễ dàng hơn cho việc tổ chức hội nghị chung cư bởi không phải khi nào mọi người cũng tham dự hội nghị đầy đủ.

Tuy nhiên, nhược điểm của việc lấy ý kiến bằng văn bản là một vài câu hỏi lấy ý kiến thường có tính chất định hướng quá cao và khó kiểm soát được tính minh bạch trong vấn đề kiểm phiếu.

“Các vấn đề được nêu ra lấy ý kiến không có sự thảo luận, thảo luận giữa một vài cư dân có nhau. Cư dân cũng không kiểm tra được quá trình kiểm phiếu và luôn đặt nghi vấn thiếu tính minh bạch trong quá trình này”, anh Tân nói.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vneconomy

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *