Đề xuất người vay mua nhà được giảm 30-50% lãi vay

HoREA kiến nghị các ngân hàng thương mại hỗ trợ người vay mua nhà ở thương mại được giảm dao động 30-50% lãi vay, giãn công đoạn trả lãi vay, trả nợ gốc để vượt qua gặp khó.

HoREA kiến nghị các ngân hàng thương mại tiến hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN đối có các công ty nhà đất và người mua nhà

Trong văn bản mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 của Ngân hàng Nhà nước được ban hành trước Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 và các Nghị quyết 41/NQ-CP, Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ, nên các ngân hàng thương mại chưa xem các công ty nhà đất và người mua nhà là đối tượng được tiến hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN, để có thể tiếp cận gói tín dụng hỗ trợ có giá trị lên đến gần 300.000 tỷ đồng.

Hỗ trợ tín dụng công ty và cá nhân

Do đây, HoREA kiến nghị các ngân hàng thương mại tiến hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN đối có các công ty nhà đất và người mua nhà. Đồng thời, các ngân hàng thương mại cần hỗ trợ công ty nhà đất theo hướng được cơ cấu lại nợ, giảm dao động 30-50% lãi vay trong thời hạn 12 tháng (tối thiểu trong năm 2020), giãn công đoạn trả lãi vay, trả nợ gốc, không chuyển nhóm nợ xấu hơn khi đáo hạn.

Về phía người mua nhà, HoREA cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại hỗ trợ người vay mua nhà ở thương mại được giảm dao động 30-50% lãi vay trong thời hạn 12 tháng (tối thiểu trong năm 2020), giãn công đoạn trả lãi vay, trả nợ gốc, để vượt qua gặp khó. Bên cạnh đây, Hiệp hội cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện cho công ty, cá nhân, hộ gia đình vay vốn tín dụng.

HoREA đánh giá, mục tiêu tăng trưởng GDP nước ta năm 2020 là 6,8%, nhưng GĐ này ADB nhận định tăng trưởng GDP nước ta có thể đạt 4,8%, còn IMF dự đoán chỉ đạt 2,7%.

Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 dao động 14%, nhưng đến giữa tháng 04/2020, mới tăng có 0,78%, chỉ bằng 24,5% so có cộng kỳ năm 2019 (3,18%), nên cần có chính sách phân phối hàng, cơ chế tạo điều kiện để các công ty, nhất là khu vực tư nhân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi Bên cạnh đây.

“Việc Thủ tướng Chính phủ ra mắt “đại dịch COVID-19” và chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” thì có thể coi là “trường hợp bất khả kháng” do thiên tai, địch họa, dẫn đến “Trường hợp làm việc ngân hàng có diễn biến bất thường, để bảo đảm an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có quyền quy định cơ chế xác định phí, lãi suất trong làm việc kinh doanh của tổ chức tín dụng” theo Khoản 3 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng. Trong tình thế như thời chiến thì đòi hỏi phải có các biện pháp ứng phó khác có GĐ thông thường trước đây” – ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết.

Theo văn bản kiến nghị trên, HoREA yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thi công bộ nguyên tắc làm việc tín dụng đặc biệt, chỉ tiến hành cho năm 2020, bao gồm: Giảm lãi suất cho vay; giảm 50% giá trị tài sản thế chấp; giãn công đoạn trả lãi, nợ; cho cá nhân, hộ gia đình vay tín dụng mua nhà, được giảm dao động 30-50% lãi vay; thực hiện quy định phải phân phối, giao dịch hoặc mua lại nhà đất nắm giữ do việc xử lý nợ vay trong thời hạn 03 năm; có cơ chế khuyến khích các tổ chức tín dụng thực hiện “làm việc cho vay hợp vốn; nới rộng thêm 5% đối có giới hạn cấp tín dụng.

Đồng thời, HoREA một lần nữa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tham khảo ban hành chính sách phân phối hàng “tín dụng tạo lập căn nhà Thứ nhất” cho giới trẻ theo phương thức tín chấp, tiến hành từ năm 2020 trở đi.

Thanh toán quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT

Bên cạnh đây, ông Lê Hoàng Châu cũng cho biết Nghị định 41/2020/NĐ-CP “Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất”, nhưng chưa quy định việc giãn công đoạn nộp tiền sử dụng đất. Trong khi đây, đối có công ty, tiền sử dụng đất chiếm mật độ lớn trong dự án nhà ở. Nếu phải nộp tiền sử dụng đất ở thời điểm GĐ này, trong khi bị sụt giảm mạnh doanh thu hoặc không có doanh thu thì công ty càng thêm gặp khó.

Đối có các cá nhân, hộ gia đình, trước đây khi được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái an cư mà có gặp khó về tài chính sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Do đây HoREA yêu cầu tham khảo, chấp thuận cho công ty được giãn công đoạn nộp tiền sử dụng đất dự án nhà ở đối có số nợ tiền sử dụng đất phải nộp phát sinh trong các tháng 03-06/2020 (sau 90 ngày kể từ ngày có Thông báo nộp tiền sử dụng đất) được giãn công đoạn 05 tháng, tương tự quy định giãn thuế của Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Cùng có đây, tham khảo, chấp thuận cho cá nhân, hộ gia đình cũng được giãn công đoạn nộp tiền sử dụng đất 12 tháng, khi hợp pháp hóa quyền có nhà ở, quyền sử dụng đất ở.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng kiến nghị chi trả quỹ đất hoàn vốn cho các dự án thực hiện theo Hợp đồng thi công – chuyển giao (Dự án BT) được ký trước ngày 01/01/2018.

Bởi lẽ, theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định “1. Đối có các Hợp đồng BT chi trả bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT đã được ký kết theo đúng quy định của pháp luật ở thời điểm ký Hợp đồng BT trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà chưa đã đi vào hoạt động việc chi trả cho Nhà đầu tư thì tiếp tục thực hiện việc chi trả theo nội dung Hợp đồng BT đã ký kết. Trường hợp các nội dung liên quan đến việc chi trả chưa được quy định rõ trong Hợp đồng BT thì tiến hành các quy định của Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư năm 2014, Luật thi công năm 2014, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan có hiệu lực ở thời điểm chi trả (…)”.

Nhưng trên thực ở, nhiều dự án BT của các công ty đã được ký kết trước ngày 01/01/2018, đã đã đi vào hoạt động thi công, được nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc đã đã đi vào hoạt động đa số khối lượng công trình và đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, rà soát và kết luận đủ điều kiện chi trả theo thỏa thuận ở Hợp đồng BT, nhưng đến nay vẫn chưa được chi trả, có nguồn gốc chờ giải đáp thực hiện. Nhiều công ty bị thiệt hại lớn vì bị chôn vốn, bị tăng kinh phí lãi vay ngân hàng.

Do đây, Hiệp hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo Bộ, ngành sớm có Văn bản giải đáp chi tiết thực hiện Khoản 1 Điều 17 Nghị định 69/2019/NĐ-CP để giải quyết vướng mắc này, giúp cho nhà đầu tư được chi trả theo Hợp đồng BT.

Canhogemriversidehcm.com – Theo DĐDN

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *