Đề xuất phương án tái định cư cho người bị thu hồi đất

Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) vừa gửi bản góp ý cho dự thảo “Quy định về quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM”.

HoREA nêu hiện trạng, trong những năm qua, khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư ở 1 số dự án đã xảy ra việc người dân không hợp tác trong quá trình đo đạc, kiểm đếm, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, không bàn giao đất thu hồi; không chấp hành chọn lọc của cơ quan có thẩm quyền. Một số trường hợp khiếu kiện, thậm chí dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Đề xuất phương án tái an cư cho người bị thu hồi đất.

“Một trong những lý do là thiếu điều tra xã hội học và chất lượng những cuộc họp trực tiếp có người dân trong khu vực có đất thu hồi không cao, chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng, tình cảnh của người có đất thu hồi, dẫn đến hệ quả là thi công chính sách bán hàng và phương án bồi thường, hỗ trợ, chưa sát thực ở cuộc sống, chưa cung cấp đúng nhu cầu của người dân”, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA nhận định.

Luật Đất đai 2013 dù có quy định thông báo cho người dân về việc thu hồi đất nhưng chưa có quy định về điều tra xã hội học trong quá trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư.

Tuy nhiên, Luật Đất đai chưa có quy định về “công tác điều tra xã hội học” trong quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư, ngay từ thời điểm Thứ nhất thông báo chủ trương thu hồi đất và xuyên suốt quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư.

Thực hiện tốt “công tác điều tra xã hội học” sẽ giúp cho cơ quan Nhà nước nắm vững nhu cầu, tình cảnh, sinh kế, kể cả tâm tư, nguyện vọng của người có đất bị thu hồi, giúp cho việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư được sát thực ở và thích hợp có nhu cầu của người dân, tránh được hiện trạng dư thừa nhà tái an cư như trong những năm gần đây. Điều cần lưu ý trong quá trình thực hiện, đây là người có đất thu hồi thường có thể nhữngh tân ý kiến theo thời gian.

Về phương thức tái an cư, Hiệp hội yêu cầu bổ sung vào Dự thảo quy định về 3 phương thức tái an cư để người dân chọn lọc.

Thứ nhất, tái an cư ở chỗ là tốt nhất vì gắn liền có sinh kế và những mối quan hệ xã hội của người dân.

Thứ hai, tái an cư nơi khác, trước hết cần ưu tiên tái an cư trong phạm vi cộng quận, huyện. Trường hợp bất khả kháng thì bố trí tái an cư ở quận, huyện liền kề.

Thứ ba, cho người dân yêu cầu được nhận tiền và tự lo tái an cư. Đồng thời, Hiệp hội yêu cầu quy hoạch khu tái an cư phải có đầy đủ tiện ích, dịch vụ, kết nối giao thông dễ dàng, tạo được 1 số việc làm ở chỗ cho cư dân.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VTCNews

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *