Di dời 523 hộ dân khu vực I kinh thành Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình trọng tâm năm 2019 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng ở khu vực I kinh thành Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Theo đây, trong năm 2019, tỉnh này đưa ra mục tiêu đã đi vào hoạt động di dời, giải phóng mặt bằng, tái an cư cho hơn 523 hộ dân sống trên khu vực thượng thành thuộc Đại nội Huế nhằm chỉnh trang thành thị di sản và ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho một số hộ dân đang sinh sống ở khu vực thượng thành, Eo Bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ thuộc di tích kinh thành Huế… Liên quan đến đề án di dời 4.200 hộ dân thuộc khu vực I kinh thành Huế, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khung chính sách bán hàng về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư, giải phóng mặt bằng như yêu cầu của địa phương và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Phan Ngọc Thọ (giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, kiểm tra thực địa công tác tái an cư thực hiện đề án

Theo đề án, GĐ 1 thực hiện từ năm 2019-2021, có 2.938 hộ có gần 11.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Các hộ dân này đang sử dụng gần 40 ha đất di tích, phần đông không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm nhà trên di tích và làm chồ ở dưới nước. Vì vậy, theo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, phần đông đều không được bồi thường về đất, nhà ở và tài sản gắn liền trên đất.

Canhogemriversidehcm.com – Theo NLĐ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *