Điều chỉnh các Quy hoạch chung thành phố Hạ Long và Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành thị Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Tàu neo đậu trên vịnh Hạ Long. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN).

Phạm vi nghiên cứu kỹ trực tiếp trong ranh giới hành chính thành thị Hạ Long có qui mô 27.753,91ha.

Phạm vi nghiên cứu kỹ gián tiếp gồm một số khu vực kế bên thành thị Hạ Long gồm huyện Hoành Bồ (4 xã phía Nam huyện Hoành Bồ), thị xã Quảng Yên (2 phường, xã).

Mục tiêu của Quy hoạch là nâng cao vai trò, địa vị của thành thị Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nhìn chung trong khu vực và quốc tế; phát triển thành thị Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, thích hợp có đề nghị tăng trưởng xanh và thích ứng có biến đổi khí hậu;

Xây dựng, phát triển thành thị Hạ Long trở thành thành thị du lịch biển văn minh, thân thiện, trọng tâm dịch vụ- du lịch cao cấp quốc tế, có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, tiên tiến, gắn có bảo tồn và phát huy Di sản môi trường xung quanh địa cầu Vịnh Hạ Long.

Thành phố Hạ Long là thành thị dịch vụ-du lịch quốc gia, có tầm quốc tế, gắn có Di sản môi trường xung quanh địa cầu vịnh Hạ Long; là thành thị cấp vùng, trọng tâm kinh tế, cảng biển, công nghiệp; trọng tâm động lực của vùng kinh tế trọng tâm Bắc Bộ, vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ, vùng duyên hải Bắc Bộ; là trọng tâm hành chính, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo của tỉnh Quảng Ninh; có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng Đông Bắc; có địa điểm quan trọng về an ninh, quốc phòng; là thành thị phát triển theo mô hình thành thị thông minh, thành thị xanh, phát triển bền vững thích ứng có biến đổi khí hậu.

Để đạt được các mục tiêu trên, đề nghị trọng tâm nghiên cứu kỹ trong nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành thị Hạ Long đặt ra là phải rà soát tổng thể nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2013 và tình hình thực tiễn phát triển thành thị ở thành thị Hạ Long theo định hướng ở một số quy hoạch chiến lược của tỉnh Quảng Ninh đã được phê duyệt; tiên liệu một số nhu cầu phát triển trong GĐ mới, trong bối cảnh phát triển của vùng tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, nắm bắt một số thời cơ phát triển mới; định hướng phát triển phải hài hòa có đề nghị bảo tồn và phát huy giá trị Di sản môi trường xung quanh địa cầu vịnh Hạ Long theo hướng bền vững, một số di tích văn hóa, tài nguyên du lịch khác của thành thị và bảo vệ môi trường ở khu vực, cũng như đề xuất một số biện pháp chiến lược để khắc phục một số tồn ở bất cập về quá tải hạ tầng kỹ thuật, một số điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội chất lượng cao, xử lý một số vấn đề môi trường, thích ứng có biến đổi khí hậu…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành thị Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng giải đáp Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu kỹ lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành thị Thái Nguyên đối có khu vực xã Linh Sơn, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch thành thị.

Canhogemriversidehcm.com – Theo TTXVN

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *