Điều chỉnh hệ số giá đất tại một số dự án ở TPHCM

Tuyến tàu điện ngầm số 2 đi qua địa bàn nhiều quận, vì vậy TPHCM đã phê duyệt hế số điều chính giá đất để tính bồi thường và hỗ trợ 1 số dự án trên địa bàn.

Theo đây, ở tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM, tuyến Bến Thành – Tham Lương đi qua địa bàn quận 10. Vì vậy, hệ số điều chỉnh đất ở từ 5,5819 đến 5,6366 và đất sản xuất kinh doanh là 5,523.

Tuyến metro số 2 chuẩn bị đã đi vào hoạt động năm 2026 (ảnh: Ban Quản lý đường sắt thành phố TPHCM)

Đối có tuyến Bến Thành – Tham Lương đi qua quận 1, thì hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 4,6251 đến 8,0214; Còn quận 12 thì hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh từ 11,432 đến 14,777 và đất nông nghiệp trồng cây hàng năm từ 9,240 đến 8,0214.

Tương tự, tuyến Bến Thành – Tham Lương đi qua địa bàn quận Tân Bình sẽ có hệ số điều chính giá đất ở từ 4,659 đến 6,960. Còn đất sản xuất kinh doanh từ 4,741 đến 5,680; Trên địa bàn quận Tân Phú, hệ số điều chỉnh giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh là 7,231.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *