Điều chỉnh thời hạn các lô đất cấp sai ở Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng đã thu hồi số tiền vi phạm nộp vào ngân sách hơn 860 tỉ đồng.

Sau kết luận 2852, đến nay nhiều khu đất vẫn còn để trống. Ảnh: LÊ PHI.

Ngày 23-10, 1 nguồn tin riêng của PLO cho hay, TP Đà Nẵng đã thực hiện kiểm tra, xử lý một số dự án chậm đưa đất vào sử dụng từ năm 2017 đến nay thì đã kiểm tra được 150 dự án. Trong đây, có 47 dự án thuộc trường hợp phải gia hạn công đoạn sử dụng đất theo quy định.

Tổng số tiền mà tổ chức phải nộp trong thời gian được gia hạn 267,7 tỉ đồng, số tiền đã nộp vào ngân sách 176,8 tỉ đồng.

Đặc biệt, giai đoạn này một số cơ quan công dụng của TP Đà Nẵng đang tập trung tham mưu UBND TP một số biện pháp tháo gỡ gặp khó, vướng mắc trong thực hiện Kết luận 2852 (KL 2852) năm 2012 của Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Theo báo cáo thì đến nay, Đà Nẵng đã áp dụng thu hồi, hủy bỏ hoặc điều chỉnh một số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai và rà soát lại một số trường hợp tương tự.

Cụ thể, đã thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất 5/20 trường hợp theo KL 2852 và đã áp dụng rà soát được 1.209 trường hợp có sai phạm tương tự theo KL 2852. Đến thời điểm này, đã điều chỉnh 266 trường hợp còn lại 943 trường hợp chưa điều chỉnh.

Về việc một số đơn vị đang sử dụng đất theo thực trạng nhưng không hiệu quả, cho thuê lại, sử dụng không đúng mục đích, Sở TN&MT đã áp dụng kiểm tra 27 đơn vị. Qua kiểm tra có 10 đơn vị sử dụng không đúng mục đích đã báo cáo UBND xử lý theo đúng quy định.

Sở này cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra chắc chắn việc quản lý, khai thác đất hiệu quả; trường hợp vi phạm sẽ kiến nghị thu hồi đối có đơn vị sử dụng không đúng mục đích, cho thuê lại để sử dụng vào mục đích công cộng, làm bãi đổ xe hoặc sử dụng vào mục đích giáo dục, y tế… của TP.

Theo KL 2852 của TTCP vào năm 2012 mà Đà Nẵng đang phải khắc phục thì số tiền sai phạm liên quan đến sử dụng đất đai ở TP Đà Nẵng lên đến 3.434 tỉ đồng.

Theo kết luận TTCP thì Đà Nẵng phải thu hồi tiền giảm 5% và 10% tiền sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối đất thương mại dịch vụ lâu dài sang 50 năm.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *