Doanh nghiệp “bất lương” lợi dụng tách thửa tràn lan, HoREA kiến nghị bỏ tách thửa đất nông nghiệp

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản yêu cầu tham khảo bãi bỏ quy định cho phép tách thửa đối có từng loại đất, không để bị lợi dụng nhằm thực hiện phân lô phân phối nền tràn lan, trái pháp luật

Theo HoREA, trước năm 2019, đã có địa phương cho phép tách thửa đất nông nghiệp, mặc dù Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013 đều không quy định về tách thửa đất nông nghiệp hoặc tách thửa một vài loại đất khác không phải là đất ở.

Luật Đất đai 2013 chỉ quy định tách thửa “đất ở ở nông thôn” và tách thửa “đất ở ở thành phố”, như sau: Theo khoản 2 Điều 143 về tách thửa “đất ở ở nông thôn” quy định: “Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở ở nông thôn; tổng diện tích tối thiểu được tách thửa đối có đất ở thích hợp có điều kiện và tập quán ở địa phương”.

Cũng ở Khoản 4 Điều 144 về tách thửa “đất ở ở thành phố” quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thi công thành phố và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự thi công nhà ở đối có trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư thi công nhà ở; tổng diện tích tối thiểu được tách thửa đối có đất ở”.

Nhưng, ở Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 đã bổ sung Điều 43d vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP lại quy định: “Điều 43d. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tổng diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối có từng loại đất cho thích hợp có điều kiện cụ thể của địa phương”.

Quy định này đã cho phép tách thửa đối có “từng loại đất”, có thể hiểu là cho phép tách thửa đối có đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất phi nông nghiệp… có thể dẫn đến hiện trạng một vài đầu nậu, công ty “bất lương” lợi dụng tách thửa tràn lan và biến tướng thành đất ở, làm phá vỡ quy hoạch phát triển thành phố.

Hiệp hội yêu cầu Chính phủ tham khảo, bãi bỏ quy định ở Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc “Bổ sung Điều 43d” vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đã cho phép tách thửa đối có từng loại đất, trong đây, có đất nông nghiệp, vì không thích hợp có Luật Đất đai và có thể dẫn đến hệ quả làm tăng thêm hiện trạng phân lô, tách thửa tràn lan, khó kiểm soát.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tri thức trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *