Dự án quá 3 năm chưa thực hiện ở TP HCM có thể bị điều chỉnh, hủy bỏ

TP HCM đưa ra nhiều phương án chấn chỉnh hiện trạng và quản lý đất đai trên địa bàn, trong đây giao một số quận, huyện đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ dự án quá 3 năm chưa thực hiện.

Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn TPHCM, UBND TP vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ một số dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã quá 3 năm phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ thực hiện.

Bên cạnh đây, đề xuất xử lý một số công trình, dự án đã có chọn lọc thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư nhưng chưa triển khai thực hiện, nhất là một số dự án, công trình trọng tâm và một số trường hợp có chọn lọc thu hồi đất trước ngày 1/7/2014; bãi bỏ, điều chỉnh một số nội dung công việc và một số loại pháp lý không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, công ty khi thực hiện một số mua bán về đầu tư, đất đai; tăng mật độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…

UBND một số quận-huyện được giao đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ một số dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà đã quá 3 năm chưa thực hiện cũng như dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng; tăng cường quản lý về đất đai ở địa phương, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, sử dụng đất sai mục đích hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; giải quyết dứt điểm một số trường hợp còn tồn đọng.

Bên canh đây, cần phân loại một số trường hợp chưa đăng ký đất đai, chưa cấp giấy chứng nhận, một số hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết cũng như một số giấy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp; khoanh định một số khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người; lập danh sách quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích – phân tách lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp cho thuê, cho vay trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai; nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, cắt giảm hiện trạng khiếu nại vượt cấp…

Thanh tra TP có trách nhiệm tăng cường thanh tra trong công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị; đề xuất xử lý nghiêm người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra hiện trạng lấn chiếm, mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền; đôn đốc việc thực hiện một số kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành; giải quyết một số tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư.

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ ban hành một số văn bản cụ thể hóa các quy định thuộc thẩm quyền của UBND TP; trường hợp không thuộc thẩm quyền của TP thì kiến nghị cấp có thẩm quyền giải đáp, sửa đổi, bổ sung.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *