Dự thảo quy chế quản lý nhà chung cư gỡ vướng nhiều điểm

Bộ Xây dựng đang dự thảo thông tư về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư mới, thay thế quy chế hiện hành. Trong dự thảo lần này có nhiều bổ sung mới theo yêu cầu từ thực tiễn.

Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư mới được cập nhật nhiều điểm theo yêu cầu từ thực tại – Ảnh: HOÀNG GIANG

Đơn cử như quy định nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích kiến trúc và nội dung dự án được phê duyệt.

Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở, quy chế này và pháp luật có liên quan. Cơ quan công dụng khuyến khích chủ đầu tư, ban quản trị (BQT), đơn vị quản lý hoạt động, chủ có, người sử dụng ứng dụng công nghệ tài liệu trong quá trình quản lý, sử dụng, hoạt động nhà chung cư.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư theo quy định của pháp luật về thi công. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày BQT nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý có văn bản yêu cầu bàn giao hồ sơ thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hai bộ cho BQT. Bộ hồ sơ này gồm 1 số văn bản như bản vẽ hoàn công; lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình; thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình thi công của cơ quan chuyên môn về thi công…

Dự thảo quy chế mới nêu rõ một số nhà chung cư thuộc phạm vi tiến hành của quy chế đều phải có bản nội quy quản lý, sử dụng tòa nhà có nội dung theo mẫu của Bộ Xây dựng ban hành.

Đáng chú tâm, dự thảo cũng quy định giảm số người đại diện chủ có tham dự hội nghị lần đầu xuống còn tối thiểu 50% chứ không phải 75% theo quy chế hiện hành.

Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp mà không đủ 50% đại diện chủ có tham dự, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ có căn hộ chung cư yêu cầu UBND cấp phường tổ chức hội nghị nhà chung cư lần hai theo quy định.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *