Gắn mã “QR code” trên giấy phép xây dựng để người dân tham gia giám sát

Ngoài thi công phần mềm áp dụng quản lý Quy hoạch – Tài nguyên – Xây dựng dùng chung cho toàn thành phố, Sở Xây dựng còn phải triển khai gắn mã “QR code” trên giấy phép thi công để người dân tham dự giám sát.

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn đến các sở ngành và chủ tịch UBND các quận huyện trên địa bàn về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ và kế hoạch của UBND Thành phố về các phương pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự thi công.

Theo đây, các sở ngành và UBND các quận, huyện phải thực hiện nghiêm quy chế phối hợp quản lý trật tự thi công; tăng cường vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an khu vực trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong vận hành thi công.

Đối có các hạn chế của Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND Thành phố quy định về quy mô tối thiểu được tách thửa, UBND Thành phố giao Sở TN&MT tham mưu chọn lọc thay thế.

Nhằm rút ngắn thời gian và tạo điều kiện cho người dân thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền có tài sản trên đất, UBND Thành phố giao Sở TN&MT đã đi vào hoạt động quy trình.

Loạt công trình thi công sai phép ở phường Thảo Điền, quận 2.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp có các đơn vị liên quan đề xuất kế hoạch thi công phần mềm áp dụng quản lý Quy hoạch – Tài nguyên – Xây dựng dùng chung cho toàn thành phố. Đồng thời, khẩn trương thi công bản đồ hệ thống số hoá tích hợp về các công trình, dự án đầu tư thi công, quy hoạch thành phố, quy hoạch sử dụng đất, để công khai cho người dân biết.

Để người dân chủ động cộng chính quyền thành phố kiểm soát và thực hiện các quy định về thi công, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện việc gắn mã “QR code” vào giấy phép thi công phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tài liệu cấp giấy phép thi công.

Về việc phát sinh nhiều công trình vi phạm trật tự thi công trên địa bàn, 1 trong các lý do từng được lãnh đạo Sở Xây dựng nêu ra đây là số cán bộ phụ trách quản lý thi công địa bàn chưa cung cấp đủ.

Nhằm giải quyết hiện trạng này, UBND Thành phố giao Sở Tài chính tham mưu, vận dụng Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định mức lương bổng tối thiểu vùng đối có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động để tăng mức phụ cấp thực hưởng kèm theo các hỗ trợ khác cho lực lượng cộng tác viên của đội ngũ quản lý trật tự thi công ở địa phương.

Với các công trình vi phạm trật tự thi công trên địa bàn thành phố, trên cơ sở hợp đồng cung cấp điện, nước, các đơn vị cung cấp phải phối hợp cộng các sở ngành liên quan và UBND các quận, huyện triển khai ngưng cung cấp dịch vụ. Việc ngưng cung cấp điện, nước có công trình vi phạm trật tự thi công là phương pháp ngăn chặn hành vi vi phạm trong trường hợp điện, nước là phương tiện để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Một số công trình vi phạm trật tự thi công có quy mô lớn, nghiêm trọng, UBND các quận, huyện cần phối hợp có Sở Xây dựng thực hiện rà soát, cưỡng chế. Áp dụng các phương pháp “không điện, không nước, không cấp giấy, không vận hành” đối có các công trình vi phạm thi công.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vietnamnet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *