Gấp rút hoàn thiện chế định pháp lý về căn hộ officetel

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật hiện hành chưa có khái niệm về loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn – officetel.

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc nghiên cứu kỹ, thi công banh hành Quy chế quản lý làm việc loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (Officetel).

Theo đơn vị này, ngày 23/4, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 11 về 1 số biện pháp thúc đẩy phân khúc BĐS phát triển ổn định, lành mạnh.

Trong văn bản này, Thủ tướng đã giao cho Bộ Xây dựng nghiên cứu kỹ, ban hành Quy chế quản lý làm việc loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (Officetel).

Trước đề nghị của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập thi công Thông tư ban hành Quy chế quản lý làm việc Officetel. Tuy nhiên, quá trình triển khai nghiên cứu kỹ, đã phát sinh 1 số gặp khó, vướng mắc.

Cụ thể, hệ thống pháp luật hiện hành chưa có khái niệm, quy định pháp lý về loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn – officetel.

Bên cạnh đây, Nghị định số 81 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Xây dựng không có quy định về nội dung quản lý làm việc căn hộ chung cư văn phòng (hoặc công trình thi công nhìn chung) thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Do vậy, việc thi công Thông tư ban hành Quy chế quản lý làm việc loại hình căn hộ chung cư văn phòng (Officetel) là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Giải thích rõ hơn, Bộ Xây dựng cho biết, loại hình công trình căn hộ chung cư văn phòng ngoài công dụng sử dụng làm văn phòng còn sử dụng để lưu trú ngắn hạn, việc lưu trú này được hiểu là những người làm việc ở văn phòng đây có thể tạm trú ở căn hộ chung cư ngoài thời gian làm việc.

Như vậy, việc lưu trú này là có điều kiện, cần giới hạn về thời gian và phải có cơ chế quản lý nghiêm ngặt, tránh hiện trạng lợi dụng để sử dụng căn hộ chung cư văn phòng thành nhà ở, dẫn tới hiện trạng tăng thêm dân số, gây quá tải hệ thống hạ tầng thành phố.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Cư trú và những văn bản giải đáp thi hành, việc giải đáp lưu trú, quản lý lưu trú (đối tượng, điều kiện đăng ký lưu trú, đơn vị quản lý lưu trú…) thuộc thẩm quyền, công dụng, nhiệm vụ của ngành công an, không thuộc công dụng, thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Hơn nữa, việc quản lý làm việc công trình thi công đa năng, đa có (1 tòa nhà căn hộ chung cư văn phòng có nhiều chủ có) cần có 1 đơn vị quản lý làm việc có công dụng, điều kiện, chắc chắn năng lực thực hiện công tác quản lý làm việc, bảo trì công trình, đặc trưng là những phần qui mô có sử dụng chung.

“Điều này dẫn đến phải quy định về điều kiện kinh doanh của đơn vị quản lý làm việc công trình. Trong khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thông tư không được quy định điều kiện kinh doanh của công ty”, Bộ Xây dựng cho biết.

Cũng theo Bộ này, hiện cơ chế xử phạt đối có những hành vi vi phạm hành chính trong làm việc quản lý làm việc loại hình căn hộ chung cư văn phòng (officetel) chưa được quy định trong Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Theo quy định, việc quy định xử phạt thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Từ những nguyên do nêu trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản thảo luận cộng Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thi công, ban hành Quy chế quản lý làm việc đối có loại hình căn hộ chung cư văn phòng (officetel) và đề xuất nghiên cứu kỹ, ban hành quy định quản lý làm việc loại hình này theo hình thức nghị định.

“Bộ Xây dựng cảm thấy việc ban hành Quy chế quản lý làm việc loại hình căn hộ chung cư văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel) theo hình thức thông tư là chưa chắc chắn cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Do vậy, đề xuất Thủ tướng cho phép thực hiện theo hướng: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp có những Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu kỹ, thi công trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý làm việc loại hình căn hộ chung cư văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn”, Bộ Xây dựng nêu ý kiến

Canhogemriversidehcm.com – Theo Bizlive

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *