Gỡ thêm nút thắt cho tuyến metro số 1

Sau thời gian chờ đợi, Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý về kiến trúc cơ sở điều chỉnh tuyến metro số 1. Đây là bước quan trọng để TP.HCM mau chóng thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.

Tuyến metro số 1 tiếp tục “lùi đích” đến quý 4/2021 – Độc Lập

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở GTVT TP.HCM góp ý về kiến trúc cơ sở điều chỉnh dự án thi công tuyến đường sắt thành phố – metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Bộ Xây dựng phân tích nội dung của hồ sơ kiến trúc cơ sở điều chỉnh dự án căn bản đầu đủ một vài nội dung theo quy định. Chủ đầu tư và giải đáp kiến trúc có trách nhiệm rà soát, hoàn chỉnh kiến trúc cơ sở theo đề nghị của Tư vấn thẩm tra và đề nghị ở kết quả để đủ điều kiện phê duyệt.

Đối có các địa điểm tuyến điều chỉnh cục bộ, Sở GTVT cần rà soát, đối chiếu thích hợp quy hoạch thi công, một vài quy hoạch ngành liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đấy, cần làm rõ khả năng kết nối giữa tuyến metro số 1 có một vài tuyến đường sắt thành phố và hệ thống giao thông công cộng khác.

Về phân tích tác động môi trường, Bộ Xây dựng cho biết Báo cáo phân tích tác động môi trường của dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt từ năm 2006. Tuy nhiên giai đoạn này dự án đã được điều chỉnh về diện tích thi công, một vàih tân cục bộ bình đồ tuyến và thông số kỹ thuật. Do đấy, Sở GTVT cần rà soát lại trọn vẹn dự án để cập nhật một vài đề nghị về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, cần rà soát, bổ sung về biện pháp và công đoạn thực hiện đầu tư thi công một vài hạng mục công trình nhằm chắc chắn công đoạn thích hợp có đề nghị kiến trúc cơ sở.

Mới đấy, UBND TP đã có tờ trình gửi Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh cho dự án, đồng thời tài liệu tuyến metro số 1 sẽ lùi lịch khai thác đến quý 4/2021, thay vì năm 2020 như công đoạn ban đầu. Sở GTVT TP.HCM cho biết công đoạn thẩm định dự án điều chỉnh không đạt như dự định do Bộ Xây dựng chưa có ý kiến về kiến trúc điều chỉnh, đồng thời công tác dự định hồ sơ về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chưa đã đi vào hoạt động.

Như vậy, sau khi nhận được góp ý từ Bộ Xây dựng, Hội đồng Thẩm định dự án TP.HCM chỉ còn chờ ý kiến của Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính để báo cáo UBND TP kết quả thẩm định và trình dự thảo phê duyệt dự án điều chỉnh, đã đi vào hoạt động mọi thủ tục được coi là đang “trói” tuyến metro số 1.

Trước đấy, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về việc chấp nhận tiêu chuẩn, biện pháp xác định mức vay lại, giá trị cấp vốn phát, cho vay lại và biện pháp giải ngân dự án. Phó thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính và TP.HCM khẩn trương ký hợp đồng cho vay lại đối có một vài Hiệp định vay đã ký có JICA để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng công đoạn.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Thanh niên

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *