Góp ý các dự thảo Nghị định về đất đai: Không để chủ đầu tư sai, người dân phải chịu

Đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai mới đây, đại diện Hiệp hội BDS Việt Nam đề xuất vô vàn nội dung quan trọng.

Việc điều chỉnh quy hoạch đang tùy tiện, thiếu nghiêm ngặt

Ông Trương Anh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế, Hiệp hội BDS Việt Nam cho biết, việc sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp là cần thiết, tạo điều kiện để sử dụng nguồn lực đất đai 1 cách hiệu quả, tiết kiệm và thuận lợi cho người sử dụng đất.

Tránh hình thành giấy phép con

Tuy nhiên, có 1 thực ở giai đoạn này, các quy định về lập mới quy hoạch, kế hoạch kể cả về quy hoạch sử dụng đất, cũng như quy hoạch thi công đều rất chi tiết và nghiêm ngặt, nhưng việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch thi công lại tùy tiện, thiếu nghiêm ngặt, dẫn đến hiện trạng quy hoạch ban đầu thì rất khoa học, tuân thủ các nguyên tắc, quy chuẩn của Nhà nước, nhưng khi thực hiện thì lại tiện dụng điều chỉnh làm méo mó quy hoạch ban đầu, có khi làm thất thoát, tham nhũng, quá tải hạ tầng mà không có khả năng sửa chữa. Nhất là điều chỉnh về cơ cấu, mục đích sử dụng đất, hệ số sử dụng đất…

Theo ông Tuấn, ở khoản 14 Điều 2 Dự thảo, đề xuất sửa đổi Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đề nghị bổ sung thêm pháp lý xác nhận của cơ quan quản lý quy hoạch, thi công về việc đầu tư thi công về việc tuân thủ theo quy hoạch thi công chi tiết và giấy phép thi công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cảm thấy: Luật Xây dựng 2014 và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng mới được trình Chính phủ không có quy định về việc cấp giấy xác nhận của cơ quan quản lý quy hoạch, thi công về việc công trình được đầu tư, thi công tuân thủ quy hoạch thi công chi tiết và giấy phép thi công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà chỉ có quy định về nghiệm thu công trình thi công đã đi vào hoạt động.

Mặt khác, khi thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất thì cơ quan nhà nước đã đồng thời thẩm định tính pháp lý của việc quy hoạch, đầu tư thi công và giấy phép thi công của nhà đầu tư trong quá trình thi công. Việc xác minh lại sẽ dẫn đến kéo dài thời gian, phát sinh thêm giá thành, gây gặp khó cho nhà đầu tư và người mua nhà.

Đồng thời, việc đề nghị bổ sung thêm “pháp lý xác nhận” sẽ hình thành thêm loại giấy phép con khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người dân. Khi kết thúc dự án thì các cơ quan Nhà nước phải thực hiện việc nghiệm thu, chấp thuận các công việc của dự án theo từng khía cạnh lĩnh vực khác nhau. Do đây, để đủ điều kiện thì chủ đầu tư phải có đủ bản nghiệm thu, chấp thuận của các cơ quan tương ứng có loại dự án thi công và chủ đầu tư phải xuất trình đủ các loại pháp lý này. Hiệp hội kiến nghị Ban soạn thảo không sửa đổi Điều 72, Nghị định 43 như trong Dự thảo.

Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, còn 1 vấn đề lớn giai đoạn này là chủ đầu tư có vi phạm trật tự thi công hoặc các vi phạm khác và không thực hiện việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người dân mua căn hộ chung cư. Người dân mua căn hộ chung cư thì không đủ điều kiện về hồ sơ, pháp lý và khó thực hiện được vì chủ đầu tư có vi phạm trong dự án.

Như vậy, đang có hiện trạng vi phạm của chủ đầu tư nhưng người dân mua nhà trả đủ tiền rồi thì không được cấp Giấy chứng nhận. Rõ ràng là sai phạm của chủ đầu tư nhưng người dân phải gánh chịu.

Bên cạnh các chủ đầu tư nghiêm túc thì có các người cố ý vi phạm, vì hiện tượng này đang có trên thực ở, nên cần có biện pháp từ phía cơ quan Nhà nước để tháo gỡ gặp khó này cho người dân mua nhà.

“Gỡ khó” cho người nước ngoài

Luật Nhà ở năm 2014 cho phép cá nhân nước ngoài được có nhà ở ở Việt Nam thông qua việc “mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư thi công nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ”. Đây được coi là điểm mới tiến bộ cung cấp nhu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, theo quy định ở Điều 5 Luật Đất đai 2013, người nước ngoài không được liệt kê trong số các đối tượng có quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Trong khi đây Khoản 1 Điều 19 Luật kinh doanh BDS 2014 đề nghị “việc giao dịch nhà, công trình thi công phải gắn có quyền sử dụng đất”.

Từ thực tiễn Hiệp hội thấy rằng: cá nhân nước ngoài có nhu cầu mua nhà ở riêng lẻ có nhiều bối rối, hoài nghi, bởi theo họ Luật Đất đai không quy định họ là “người sử dụng đất” . Pháp luật nhà ở cho phép mua nhà ở riêng lẻ nhưng không có quy định về việc nhận giao dịch quyền sử dụng đất kèm theo nhà ở, Luật kinh doanh BDS lại quy định rằng “việc giao dịch nhà, công trình thi công phải gắn có quyền sử dụng đất”.

Do đây, để giải quyết mâu thuẫn trên, Hiệp hội kiến nghị Ban soạn thảo cần thiết phải bổ sung chủ thể “cá nhân nước ngoài” là người sử dụng đất vào Điều 5 Luật Đất đai 2014, đồng thời bổ sung Mục 4 Chương XI Luật Đất đai điều khoản quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là “cá nhân nước ngoài” để chắc chắn tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Hiệp hội cũng kiến nghị Ban soạn thảo cần bổ sung vào Dự thảo các quy định hướng dẫn về chế độ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối có loại hình BDS mới như căn hộ chung cư du lịch, villa du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú, nhà phố thương mại nhằm cung cấp đề nghị thực tiễn ở nước ta.

Canhogemriversidehcm.com – Theo DĐDN

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *