GS Đặng Hùng Võ: Bộ máy không thích hợp với quy hoạch tích hợp

GS Đặng Hùng Võ cho rằng, cần tách biệt quy hoạch thi công tỉnh ra khỏi quy hoạch tỉnh để phù hợp hơn có hoạt động của bộ máy nhà nước giai đoạn này.

GS Đặng Hùng Võ cho rằng, tích hợp QHXD tỉnh vào QH tỉnh sẽ không phù hợp có bộ máy nhà nước giai đoạn này – ẢNH LÊ QUÂN

Sau khi luật Quy hoạch được ban hành, Quốc hội đang phải thi công 1 luật điều chỉnh tới 37 luật. Trong đây, nổi lên nhiều ý kiến trái chiều về việc nên đặt tồn tại song song quy hoạch thi công tỉnh (QHXD) có quy hoạch tỉnh (QH), hay tích hợp vào nhau.

Về vấn đề này, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường, cho rằng QH tỉnh và QHXD tỉnh là không trùng lặp, và chẳng thể thay thế QHXD tỉnh. QH tỉnh trong luật Quy hoạch có tính khung, QHXD tỉnh trong luật Xây dựng có tính kỹ thuật, chuyên ngành cụ thể hóa. Bên cạnh đây, GS Đặng Hùng Võ cũng đặt vấn đề bộ máy nhà nước giai đoạn này không phù hợp có kiểu quy hoạch tích hợp.

Có ý kiến cho rằng, việc lập thêm QHXD tỉnh là không cần thiết vì 1 số nội dung của quy hoạch này đã được tích hợp trong QH tỉnh. Quan điểm của ông như thế nào?

GS Đặng Hùng Võ: Tôi được biết ở nhiều nước chỉ có 1 cơ quan quốc gia, 1 bộ chuyên phụ trách về quy hoạch thì mới giải quyết được vấn đề, tránh mâu thuẫn.

Tư tưởng tích hợp là đúng. Nhưng tôi băn khoăn là ở nước ta giai đoạn này, bộ máy thực hiện chưa phù hợp, không tương thích. Tôi cho rằng, bên cạnh QH tỉnh tích hợp chung của luật, thì quy hoạch chuyên ngành vẫn phải thực hiện theo luật chuyên ngành. Chính phủ đưa ra dự thảo vẫn tồn tại QHXD vùng, tỉnh trong luật Xây dựng mà hiện gọi là QHXD tỉnh – là cần thiết.

Có ý kiến cho rằng tích hợp QHXD tỉnh vào QH tỉnh nhưng làm thế nào để thực hiện được tích hợp thì tôi cho rằng hiện không có lời giải. Tích hợp toàn bộ sẽ bao gồm rất nhiều ngành. Nếu bộ máy tổ chức như giai đoạn này thì sẽ không khả thi. Nếu chỉ có 1 bản quy hoạch cấp tỉnh thì 1 số ông sẽ mắc ngay tức thì. Bởi vì quy trình nào để ông ra được bản quy hoạch ấy? Ai sẽ là người làm, làm như thế nào? Liệu Sở Kế hoạch – Đầu tư của tỉnh có chỉ đạo được 1 số sở khác để làm hay không, rồi làm xong có được thực thi hay không? Bởi vì làm xong rồi thì họ lại bảo Sở Kế hoạch – Đầu tư chủ trì, chúng tôi không biết thì chấm hết.

Bộ máy tổ chức rất quan trọng, nó mới tương thích có cơ chế để triển khai, hiệu lực triển khai. Trên thực tại cái này xảy ra nhiều lắm rồi. Tôi thử lấy ví dụ, ông Sở Kế hoạch – Đầu tư rất giỏi, nhưng đến khi triển khai 1 số ngành thì 1 số ông kia lại bảo tôi không làm, tôi triển khai mà sai thì tôi chết à? Như vậy thì có triển khai luật theo hướng tích hợp toàn bộ vào cũng không được.

Có quan điểm cần phải tách riêng QHXD tỉnh ra khỏi QH tỉnh. Như vậy, theo ông, QHXD tỉnh có vai trò như thế nào?

Chúng ta thấy về mặt tổng thể, QH tỉnh sẽ nêu các định hướng lớn để phát triển kinh tế – xã hội trên toàn tỉnh. Bản chất của QH tỉnh là kế hoạch 5 – 10 năm phát triển kinh tế – xã hội 1 1 sốh tổng thể.

Còn QHXD tỉnh sẽ cụ thể hóa nội dung QH tỉnh, bao gồm thuyết minh, bản vẽ, chỉ dẫn ứng dụng nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch thi công, làm cơ sở triển khai lập 1 số quy hoạch thành thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch 1 số khu tính năng và 1 số dự án hạ tầng kỹ thuật thành thị như cấp nước, thoát nước, dự định kỹ thuật, xử lý nước thải, nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Nói 1 sốh khác, QHXD tỉnh chỉ tập trung vào kiến tạo cấu trúc không gian dựa trên 1 số mục tiêu mà QH tỉnh đã chỉ ra.

Đặc biệt, QHXD tỉnh đưa ra các chỉ tiêu để quản lý. QHXD tỉnh phân 1 số khu vực ra, 1 số khu vực này để thực hiện quy hoạch kinh tế – xã hội và để đạt được mục tiêu quy hoạch kinh tế – xã hội nêu ra thì thi công phải làm như thế nào. Ví dụ tỷ lệ thi công tầng cao, mối liên quan giữa nó có môi trường thế nào… Chính nội hàm này QHXD sẽ giải quyết. Hay như người ta vẫn nói, nếu QH tỉnh trả lời được câu hỏi “Tỉnh ta chọn đi đến đâu là đích?” thì QHXD tỉnh sẽ trả lời câu hỏi thứ hai: “Làm thế nào sử dụng nguồn tài nguyên về không gian, đât đai, môi trường, 1 số vật thể để đi đến đích 1 1 sốh bền vững nhất?”.

Tôi cho rằng, phải có 1 số quy hoạch chuyên ngành cần như QHXD, quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch tích hợp của 1 số lĩnh vực vào QH tỉnh. Quy hoạch phải có nhân tố không gian, phải đặt vào mặt đất chứ không phải chỉ ngồi nói chỉ số này, chỉ số kia – đây mới chỉ là chiến lược chứ ko phải là quy hoạch.

Đã quy hoạch thì phải gắn có không gian. Bây giờ vẫn là bài toán trước đây, 1 bên là Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch – Đầu tư và Bộ Tài nguyên – Môi trường. Làm thế nào để 3 quy hoạch này xuất hiện nhưng không chồng chéo, không xung đột. Không thể nào mà nhồi được hết trong QH tỉnh.

Kinh nghiệm 1 số nước là như thế này, kể cả Trung Quốc, là không có quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, cái mình đang nói là QH tỉnh ấy. Tôi đã ngồi trực tiếp có mấy ông làm quy hoạch ở Trung Quốc, thì họ nói là cái này là không có. Họ có 1 cái gọi là quy hoạch không gian, trong đây là có sử dụng đất. Sử dụng đất để làm gì? Trong đây cái nào để thi công, cái nào để bảo vệ, trong đây họ nhìn chung tay của 3 ngành thi công, nông nghiệp và tài nguyên môi trường.

Ở Trung Quốc họ làm quy hoạch chung tay của 3 ngành này. Một bên là đất phải bảo vệ, đất không được chuyển đổi. Họ quy hoạch cái không được chuyển đổi trước, còn sau đây họ mới quy hoạch cái được chuyển đổi. Tức là bởi họ nhấn mạnh nhân tố phải bảo vệ, trong đây có cả nhân tố văn hóa, di tích, chứ không chỉ nông nghiệp. Sau đây thì phần còn lại, phần tham khảo cái gì chuyển sang làm cái gì, cái gì làm công nghiệp, cái gì làm thi công, cái gì làm thành thị và sẽ làm như thế nào. Trung Quốc họ chỉ chung tay có 3 ngành chính thôi, đây là thi công, nông nghiệp và tài nguyên – môi trường.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Thanh Niên

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *