Hà Nội: Đầu năm 2019 công bố bảng giá đất mới

Bảng giá những loại đất trên địa bàn TP Hà Nội được thi công và ứng dụng từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2024.

Ngày 17/4, Chủ tịch UBND đô thị Hà Nội Nguyễn Đức Chung ban hành Kế hoạch Điều tra, thi công Bảng giá những loại đất trên địa bàn đô thị Hà Nội ứng dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 (gọi tắt là Bảng giá đất).

UBND TP đề nghị những đơn vị thi công Bảng giá đất trên cơ sở quy định của pháp luật về Khung giá đất của Chính phủ; chắc chắn về biện pháp, qui định xác định giá đất đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và công khai, chắc chắn tính khách quan, kế thừa, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hà Nội điều tra, thi công Bảng giá những loại đất trên địa bàn đô thị ứng dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 – Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, từ ngày ngày 1/5-30/6, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu giá đất trên phân khúc ở những điểm điều tra (584 xã, phường, thị trấn). Loại đất điều tra là đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp. Khi điều tra, giá trị khối tài sản gồm cả nhà, đất và những tài sản khác phải được thể hiện rõ trong phiếu điều tra để bóc tách được phần giá trị quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở điều tra, khảo sát, thu thập và lấy ý kiến UBND những quận, huyện, thị xã tháng 10/2019 sẽ đã đi vào hoạt động hồ sơ bảng giá đất báo cáo cấp thẩm quyền trước khi trình HĐND đô thị.

UBND Thành phố ban hành và ra mắt Bảng giá đất trước ngày 01/01/2020; tuyên truyền, ra mắt công khai trên những phương tiện tài liệu. Sau đây được tổng hợp gửi kết quả báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01/2020.

Cùng ngày (17/4), Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đồng thời ký chọn lọc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thi công Bảng giá những loại đất trên địa bàn đô thị. Theo đây Ban chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND Thành phố chỉ đạo những cấp, ngành có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dụng và điều chỉnh Bảng giá những loại đất trên địa bàn đô thị Hà Nội ứng dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vietnamnet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *