Hà Nội lo ngại xây dựng tuỳ tiện ở các huyện sắp lên quận

Thường trực HĐND Hà Nội cảnh báo diễn ra hiện trạng thi công tùy tiện, không có hình ảnh kiến trúc đặc trưng, độc đáo ở 92 xã/05 huyện ven đô có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Một công trình vi phạm ở huyện Hoài Đức

Thường trực HĐND Hà Nội vừa có báo cáo đợt giám sát quy hoạch thi công ở Hà Nội.

Theo đây, đối có 1 số huyện ven đô có tốc độ đô thị hóa nhanh như Gia Lâm, Đông Anh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh trì đã được phê duyệt đề án lên quận, 1 số quy hoạch đã được lập và phê duyệt trước đây như Quy hoạch chung thi công huyện, quy hoạch thi công nông thôn 1 số xã thuộc huyện đến nay nhiều điểm không còn thích hợp có chủ trương, định hướng phát triển từ huyện lên quận, từ xã lên phường như về tiêu chí, nguyên tắc, quy chuẩn quy hoạch, tính đặc biệt 5 huyện, về dân số.

Trong khu vực phát triển đô thị ở 5 huyện, quy hoạch chi tiết trọng điểm xã và quy hoạch chi tiết khu dân cư hiện có, nằm trong 1 số quy hoạch phân khu đô thị chưa được triển khai đồng bộ có 1 số dự án phát triển đô thị giáp giới xung quanh, dẫn đến các bất cập trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý theo quy hoạch trong tương lai gần, khi chuyển tiếp phân cấp quản lý từ huyện thành quận.

Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch ở 5 huyện giai đoạn này đang có bất cập, thiếu thống nhất trong tổ chức thực hiện, chưa có định hướng tổng thể, chi tiết thích hợp thực tiễn đề nghị quản lý trong tương lai khi chuyển tiếp phân cấp quản lý từ huyện thành quận.

Ngoài huyện Thanh Trì có 100% tổng diện tích nằm trong khu vực phát triển mở rộng đô thị trọng điểm, còn 4 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Đan Phượng, Hoài Đức, nhiều xã có 1 phần tổng diện tích đất nằm trong khu vực phát triển đô thị và 1 phần tổng diện tích nằm ngoài vùng phát triển đô thị, việc rà soát điều chỉnh quy hoạch ở 1 số xã này chưa có định hướng, giải đáp cụ thể.

Theo Thường trực HĐND đô thị, đa số 1 số huyện chưa cắm được mốc giới quy hoạch, độc đáo là mốc giới phân ranh giữa khu vực phát triển đô thị và khu vực ngoài đô thị, gây gặp khó cho công tác quản lý cấp giấy phép thi công ở địa phương.

Hạ tầng xã hội bao gồm cả khu vực đô thị và khu vực ngoài đô thị như trường học, nhà trẻ – mẫu giáo, chợ, nhà văn hóa, làng nghề, cụm công nghiệp… chưa được thể hiện đầy đủ trong quy hoạch về địa điểm, công dụng, tổng diện tích và nhiều địa điểm chưa thích hợp về bán kính phục vụ người dân, nhất là trong 1 số khu vực làng xóm có tổng diện tích tổng diện tích lớn, quỹ đất bị hạn chế vì dành cho 1 số công dụng khác.

Hạ tầng kỹ thuật bao gồm cả khu vực đô thị và khu vực ngoài đô thị, độc đáo là mạng lưới các con phố thoát nước thải trong 1 số khu dân cư làng xóm trong quá trình đô thị hóa nhanh, song quy hoạch còn sơ sài, hoặc thậm chí bỏ trống đối có khu dân cư hiện có.

Hệ thống di tích lịch sử văn hóa và phong cảnh môi trường môi trường xung quanh trong 1 số khu vực làng xóm dân cư, hiện có rất nhiều địa điểm có giá trị về di tích lịch sử, văn hóa, xã hội đặc trưng của mỗi khu vực nông thôn truyền thống (đã được Bộ VHTT&DL xếp hạng hoặc chưa được xếp hạng), nhưng chưa được thể hiện đầy đủ ở 1 số đồ án để làm cơ sở pháp lý cho 1 số tổ chức được giao nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo. Do vậy, hiện trạng lạm dụng lấn chiếm, hủy hoại 1 số giá trị vật thể nêu trên vẫn diễn ra, 1 số 1 sốh thức giải quyết chưa hữu hiệu.

Thường trực HĐND đô thị cũng cho biết, giải đáp kiến trúc kiến trúc phong cảnh, kiểm soát thi công ở khu vực nông thôn đến thời điểm giai đoạn này, ngoại trừ 1 số khu vực cá biệt thì đa số 1 số huyện chưa có các giải đáp kiến trúc kiến trúc phong cảnh kiểm soát thi công ở khu vực nông thôn.

“Do vậy, xu hướng tự phát sẽ vẫn diễn ra, hiện trạng thi công tùy tiện, không có hình ảnh kiến trúc đặc trưng, độc đáo ở 92 xã/05 huyện ven đô có tốc độ đô thị hóa nhanh”, báo cáo nhận định

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tiền phong

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *