Hà Nội phê duyệt tuyến đường rộng 30m qua huyện Gia Lâm

Ngày 08/8/2018, Phó Chủ tịch UBND đô thị Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 4058/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố từ một vài con phố 179 đến một vài con phố gom cầu vượt qua một vài con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng, mật độ 1/500, ở huyện Gia Lâm, đô thị Hà Nội.

Tuyến một vài con phố có điểm đầu (điểm 1) ở nút giao có một vài con phố 179, điểm cuối (điểm 5) ở nút giao có tuyến một vài con phố gom cầu vượt qua một vài con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng. Tuyến lối đi qua khu vực xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

Theo phê duyệt, tuyến một vài con phố có chiều dài dao động lkm; Quy mô mặt cắt ngang một vài con phố B=30m, trong đây lòng một vài con phố rộng 14m và vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 8m.

Để thi công tuyến một vài con phố, Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ mật độ 1/500 tuyến một vài con phố thích hợp có nội dung chọn lọc này; Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

UBND đô thị Hà Nội giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp có một vài sở, ngành liên quan ra mắt công khai hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố được UBND đô thị phê duyệt. Bàn giao hồ sơ cho UBND xã Kiêu Kỵ để quản lý quy hoạch thi công dọc hai bên tuyến một vài con phố và một vài đơn vị liên quan triển khai công tác lập dự án đầu tư thi công theo quy hoạch.

Giao huyện Gia Lâm triển khai cắm mốc giới tuyến một vài con phố theo quy hoạch đồng thời thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tuyến một vài con phố; Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý một vài mốc giới, việc thi công một vài công trình hai bên tuyến một vài con phố theo chỉ giới một vài con phố đỏ và mốc giới được phê duyệt.

UBND đô thị cũng giao Viện Quy hoạch thi công Hà Nội rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới một vài con phố đỏ cho một vài cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đưởng đỏ dọc tuyến một vài con phố này (nếu có khác có hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ được phê duyệt kèm theo chọn lọc này).

Canhogemriversidehcm.com – Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *