Hà Nội: Thành phố thông minh, một đô thị xanh đang dần định hình

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, công tác quy hoạch được bắt tay thực hiện mới có nhu cầu cấp thiết là thi công TP thông minh, 1 thành phố xanh thích ứng có xu thế toàn cầu hóa và những biến đổi của môi trường, khí hậu.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Ảnh: Công Hùng.

Với tổng diện tích sau khi mở rộng lên tới trên 3,3 nghìn km2, dân số đến hết năm 2017 dao động 10 triệu người. Thủ đô phải đối mặt có những thách thức như: Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông quá tải. Thiếu những khu tính năng công cộng thành phố, hành chính, nhà ở, công nghiệp, y tế, giáo dục; Áp lực về dân số lên hệ thống hạ tầng; Ô nhiễm môi trường, không khí, nguồn nước; Chưa đồng bộ về chính sách bán hàng phát triển thành phố giữa những ngành; Khó khăn về chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ, từ nông thôn ra đô thị…

Giải quyết thách thức bằng công nghệ

Để giải quyết những vấn đề và những thách thức trên cho 1 thành phố đặc biệt lớn không nhữngh nào khác phải tiến hành những tiến bộ công nghệ trong quản lý, phát triển thành phố. Tuy nhiên, đi cộng có đó là việc phát triển thành phố sao cho hài hòa, chắc chắn những nhu cầu GĐ này nhưng không làm ảnh hưởng đến nhu cầu của những thế hệ trong tương lai (phát triển bền vững).

Năm 2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội GĐ 2011 – 2020 đã chỉ rõ, Hà Nội phải phấn đấu để thực sự là địa phương đi đầu, về đích sớm 1 – 2 năm sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa, góp phần cộng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu căn bản trở thành nước công nghiệp theo hướng tân tiến vào năm 2020.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đang tích cực thực thi nhiệm vụ này bằng những bước đi Thứ nhất trong quá trình thi công TP thông minh. Nhiệm vụ thi công TP thông minh được HĐND TP Hà Nội bổ sung ở Nghị quyết về việc điều chỉnh “Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ tài liệu trong làm việc những cơ quan nhà nước TP Hà Nội GĐ 2016 – 2020”. Những tiêu chí thi công thành phố xanh, thông minh cho Thủ đô Hà Nội bao gồm: Kinh tế thông minh (nền kinh tế phát triển có sức tranh đua); Vận động thông minh (Hệ thống giao thông dễ dàng – hạ tầng kỹ thuật tốt); Cư dân thông minh (thành phố có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao); Môi trường thông minh (môi trường sống tốt, tài nguyên môi trường xung quanh được sử dụng và bảo tồn hợp lý); Quản lý thành phố thông minh (chính phủ điện tử); Chất lượng cuộc sống tốt (mọi nhu cầu được cung cấp thích hợp, dễ dàng).

Và những mục tiêu cụ thể

Sau khi Đồ án Quy hoạch chung thi công Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011. Xác định mục tiêu thi công Thủ đô theo hướng bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, tân tiến, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử, có phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh theo hướng liên kết vùng, quốc gia, quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành TP “Xanh – Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, thành phố phát triển năng động, hiệu quả, có sức tranh đua cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt vui chơi chất lượng cao và có thời cơ đầu tư thuận lợi.

Trong Đồ án, có 5 khu thành phố vệ tinh – là những TP thông minh có kết cấu hạ tầng đồng bộ, tân tiến, sẽ là đòn bẩy cho những khu thành phố mới phát triển để giải quyết những vấn đề về tăng thêm dân số và quá tải hạ tầng. Các TP vệ tinh được bố trí những khu vực trọng yếu được kết nối có trọng điểm chính, bao gồm: Láng – Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên – Phú Minh và Sóc Sơn.

Cùng có đó là 3 thành phố sinh thái Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn có tính năng chính là những thành phố sinh thái – nông nghiệp – đào tạo – làng nghề… 10 thị trấn có tính năng chính là trọng điểm hành chính, hỗ trợ sản xuất và cung cấp tiện ích công cộng cho vùng nông thôn và khu vực hành lang xanh, đó là những khu vực để thi công và phát triển Hà Nội là TP xanh.

Gắn có cư dân thông minh

Thực hiện được kế hoạch trên, công tác triển khai những đồ án quy hoạch thi công cho TP đang được triển khai khẩn trương nhưng cũng rất thận trọng để vừa chắc chắn tính kế thừa của 1 Thủ đô ngàn năm Văn hiến nhưng cũng sẽ là Thủ đô hội nhập, năng động và tân tiến. Đến nay TP Hà Nội đã triển khai và phê duyệt 57/68 đồ án (26/35 quy hoạch phân khu và 31/33 quy hoạch chung), đạt mật độ phủ kín quy hoạch theo số lượng đồ án được duyệt là 83%; Tỷ lệ phủ kín theo tổng diện tích là 86%. Từ đó, những không gian phát triển thành phố được xác định, những không gian xanh được định hình, những khu tính năng và khu tính năng đặc biệt… được xác lập để tạo điều kiện huy động mọi nguồn lực kinh tế – xã hội, những nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước chung tay đầu tư, thi công và hiện thực hóa.

Các không gian trên hình thành 1 mặt giúp nhữngh tân bộ mặt thành phố, cung cấp những tiện ích, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô, mặt khác góp phần rất lớn cho phát triển kinh tế Thủ đô nói riêng và phát triển kinh tế của cả nước nhìn chung. Tranh thủ được sự phát triển của kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Bên cạnh những nỗ lực của những cơ quan tính năng, để thực hiện mục tiêu thi công TP Hà Nội là TP xanh, thông minh thì việc tham dự góp ý, chung tay thi công của mọi tầng lớp Nhân dân cả trong và ngoài nước là đặc biệt quan trọng. Bởi mọi kế hoạch phát triển đều hướng tới 1 mục đích cao nhất là lấy người dân làm trọng điểm phục vụ, phát triển thành phố xanh, thông minh, có đến những tiện ích tốt nhất cho người dân. Cùng có đó, 1 thành phố được coi là thông minh thì chính bản thân thành phố đó phải cung cấp được tiêu chí “Cư dân thông minh”. Vì vậy, trong thời gian tới, song song có quá trình triển khai và tiến hành những tiến hành công nghệ trong công tác quản lý, quy hoạch thi công Thủ đô sẽ là những chương trình, giáo dục, đào tạo, những chương trình truyền thông, tài liệu đến mọi tầng lớp Nhân dân để người dân thực sự hiểu, được sử dụng và đồng thuận cộng chung tay có những cấp chính quyền, những nhà quản lý và hoạch định chính sách bán hàng phát triển Thủ đô từng bước hướng đến mục tiêu thi công Hà Nội trở thành TP xanh, TP thông minh trong tương lai không xa.

Tiến trình thi công TP thông minh gồm 3 GĐ: Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2020) hình thành căn bản những thành phần cốt lõi của TP thông minh; GĐ 2 (từ năm 2021 đến năm 2025) đã đi vào hoạt động căn bản những hệ thống thông minh, lôi kéo người dân tham dự quản lý xã hội và hình thành nền kinh tế số; GĐ 3 (từ sau năm 2025) sẽ phát triển TP thông minh ở mức độ cao có đặc trưng của nền kinh tế tri thức.

Canhogemriversidehcm.com – Theo KTĐT

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *