Hà Nội thu hồi hơn 5.500ha đất trong năm 2019 để phát triển các cơ sở hạ tầng

HĐND TP vừa ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND thông qua danh mục một vài dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn đô thị Hà Nội thuộc thẩm quyền chọn lọc của HĐND TP Hà Nội.

HĐND TP thông qua danh mục 1.686 dự án thu hồi đất năm 2019 có tổng diện tích là 5.573,52ha; danh mục 308 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, có tổng diện tích là 518,58ha.

Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phố thông qua, một vài dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2019 của HĐND Thành phố. Các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do một vài quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo công đoạn đầu tư, chắc chắn bố trí đủ chi phí phần GPMB trong năm 2019. UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và căn cứ pháp lý của một vài dự án trình HĐND Thành phố theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, UBND Thành phố tiếp tục rà soát diện tích, tổng diện tích của từng dự án, phân tách công đoạn triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, chắc chắn mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau thu hồi, đề nghị chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Kiên quyết xử lý một vài dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo quy định.

Trường hợp phát sinh đề nghị sử dụng đất để thực hiện một vài công trình, dự án quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND Thành phố thông qua hoặc trường hợp cần điều chỉnh, giao UBND Thành phố tổng hợp trình HĐND Thành phố ở một vài kỳ họp trong năm 2019. Tiếp tục cải một vàih hành chính, nhất là giải quyết một vài TTHC trong lĩnh, vực đầu tư, thi công và đất đai để thực hiện một vài dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố theo đúng kế hoạch đề ra.

UBND TP thực hiện công khai danh mục một vài dự án, công trình trong danh mục thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên Cổng tài liệu điện tử Thành phố, trụ sở làm việc của UBND một vài xã, phường, thị trấn có dự án để nhân dân theo dõi, giám sát theo quy định. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận của người dân, độc đáo đối có các vùng bị thu hồi đất; tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp lý trong tổ chức thực hiện thu hồi đất. Thực hiện đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ tái an cư cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất, chắc chắn người dân có cuộc sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Kịp thời đối thoại, giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở

Nghị quyết này đã được HĐND TP Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/12/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *