Hàng chục dự án ‘đứng hình’, TP.HCM kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho DN

63 dự án nhà ở thương mại nằm trong kế hoạch “gỡ khó” cho công ty bất động sản của Sở Xây dựng TP.HCM đều là một số dự án có lý do đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyện dụng.

63 dự án nằm trong kế hoạch gỡ khó cho công ty bất động sản đều là một số dự án có lý do đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyện dụng.

Hai phương án

Sau hội nghị gặp gỡ và thảo luận giữa lãnh đạo chính quyền đô thị và công ty kinh doanh bất động sản ngày 22/2 vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM đã hoàn chỉnh dự thảo để Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ và một số bộ ngành liên quan về một số nội dung tháo gỡ gặp khó, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư thi công một số dự án nhà ở trên địa bàn.

Những nội dung tháo gỡ gặp khó cho công ty bất động sản gồm 8 nhóm vấn đề, trọng tâm là một sốh hiểu và vận dụng quy định quyền sử dụng đất ở hợp pháp khi thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở.

Theo Sở Xây dựng, từ tháng 12/2015 đến nay, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư 63 dự án nhà ở thương mại có lý do đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyện dụng. Tất cả một số dự án này đều được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt.

Để công ty bất động sản có cơ sở đã đi vào hoạt động một số thủ tục đầu tư và triển khai dự án nói trên, Sở Xây dựng có văn bản trình, để UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án:

“Diện tích đất có lý do do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyện dụng, nếu đã được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt hoặc đã có văn bản của cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án thi công nhà ở hoặc đã được ghi trong chọn lọc thu hồi đất khi giải phóng mặt bằng là để thực hiện dự án đầu tư thi công nhà ở thì quy mô đất đây được coi là đất ở”.

Nếu được chấp thuận phương án nói trên, UBND TP.HCM kiến nghị, có 45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực thì đô thị sẽ thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở cà Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. 18 dự án còn lại, Thành phố sẽ giải đáp công ty tiếp tục thực hiện một số thủ tục đầu tư dự án.

Hai phương án tháo gỡ vướng mắc cho 63 dự án vừa được Sở Xây dựng trình UBND TP.HCM.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không chấp thuận, UBND TP.HCM đưa ra kiến nghị, đối có 58 dự án (45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực, 7 dự án còn hiệu lực chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa công nhận chủ đầu tư và 6 dự án đã chấp thuận đầu tư nhưng chưa ban hành chọn lọc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất) thì nhà đầu tư sẽ thực hiện lại thủ tục chọn lọc chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Còn 5 dự án, trường hợp đề nghị chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục chọn lọc chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo Luật Nhà ở, thì phải huỷ bỏ một số chọn lọc thu hồi, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Nhà nước phải hoàn trả lại nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện.

“Việc này sẽ phát sinh đề nghị về bồi thường Nhà nước hoặc khiếu nại của chủ đầu tư. Do đây, UBND Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện đã đi vào hoạt động một số thủ tục đầu tư thứ hai và triển khai thực hiện dự án theo quy định”, ý kiến tham mưu của Sở Xây dựng cho UBND TP.HCM nêu.

45 dự án hết hiệu lực công nhận chủ đầu tư

Trong số 63 dự án nhà ở thương mại có lý do đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyện dụng được đề xuất tháo gỡ gặp khó thì có 45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực. 7 dự án còn hiệu lực chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư.

Trong 11 dự án được chấp thuận đầu tư còn lại thì có 1 dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; 1 dự án đã thực hiện nghĩa vụ tài chính; 3 dự án ban hành chọn lọc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 6 dự án chưa ban hành chọn lọc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vietnamnet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *