Hàng loạt dự án được giao vốn sai quy định

Ngoài 4 dự án 1 số con phố xa lộ của VEC, nhiều dự án khác cũng được cơ quan kiểm toán xác định giao vốn không đúng quy định.

Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 vừa được Kiểm toán Nhà nước báo cáo Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 7 cho thấy vô số dự án đầu tư được giao vốn không đúng quy định.

Chủ đầu tư sử dụng bê tông nhựa chặt và nguội để sửa chữa mặt 1 số con phố xa lộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

. Theo đây, 4 dự án của Tổng doanh nghiệp Đầu tư phát triển 1 số con phố xa lộ Việt Nam (VEC) được giao vốn ngoài nước 5.338 tỷ đồng không đúng Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 và Nghị quyết 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 của Quốc hội.

Cụ thể, Dự án 1 số con phố xa lộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi 2.600 tỷ đồng.

Dự án 1 số con phố xa lộ TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây 498,5 tỷ đồng (kế hoạch vốn giao đầu năm 590 tỷ đồng).

Dự án 1 số con phố xa lộ Nội Bài – Lào Cai 133,5 tỷ đồng (kế hoạch vốn giao đầu năm 253 tỷ đồng).

Dự án 1 số con phố xa lộ Bến Lức – Long Thành 2.105,5 tỷ đồng (kế hoạch vốn giao đầu năm 1.394,5 tỷ đồng).

Năm 2018 giao tiếp kế hoạch vốn 2.363,9 tỷ đồng cho 4 dự án trên. Trong đây, dự án 1 số con phố xa lộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi 1.076,2 tỷ đồng, dự án 1 số con phố xa lộ TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây 74,7 tỷ đồng, dự án 1 số con phố xa lộ Nội Bài – Lào Cai (GĐ 1) 29,6 tỷ đồng và dự án 1 số con phố xa lộ Bến Lức – Long Thành 1.183,5 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư trình cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm việc chuyển đổi 4 dự án của VEC từ hình thức cho vay lại sang hình thức nhà nước đầu tư trực tiếp, trong khi chưa được chấp thuận áp dụng 1 số thủ tục điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020 của 4 dự án VEC 22.010 tỷ đồng.

Đồng thời thu hồi kế hoạch vốn đã giao cho 4 dự án VEC năm 2016 là 3.866 tỷ đồng, năm 2017 là 5.338 tỷ đồng và năm 2018 là 2.319 tỷ đồng (tổng 3 năm là hơn 11.500 tỷ đồng).

Ngoài 4 dự án trên, 1 số dự án được giao vốn từ ngân sách trung ương chưa thích hợp đối tượng, mục tiêu, phạm vi của chương trình mục tiêu. Tiêu biểu như dự án đầu tư thi công mở rộng khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), dự án 1 số con phố thị xã Lai Châu – thị trấn Sìn Hồ (Lai Châu), dự án hồ công viên Văn Lang GĐ 2016 – 2020, dự án hạ tầng khu thành phố Suối Mỡ (Bắc Giang)…

Kết quả kiểm toán cũng cho thấy việc giao kế hoạch vốn ở Bộ Kế hoạch và đầu tư giao đầu tư phát triển năm 2017 nguồn ngân sách nhà nước 4 lần sau ngày 20/12/2016 chưa tuân thủ có quy định ở khoản 6 Điều 66 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, chưa ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho 1 số dự án đã đã đi vào hoạt động, 1 số dự án đăng ký nhu cầu vốn hoàn ứng, dự án đăng ký nhu cầu vốn trả nợ, bố trí vốn bắt đầu làm mới không thích hợp, không chắc chắn thứ tự ưu tiên.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VTC

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *