Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quản lý nhà nước về đất đai

Ngày 4/1, ở Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyển (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong bối cảnh năm 2017 có nhiều sức ép giải quyết các vấn đề về công tác quản lý đất đai, Tổng cục đã thực hiện được nhiều vấn đề trọng tâm, trọng tâm, đặc thù là việc triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thi công chính sách bán hàng, pháp luật đất đai.

Tuy vậy, để tạo bước đột phá trong quản lý đất đai trong năm 2018 cần phải mau chóng đã đi vào làm việc hệ thống chính sách bán hàng pháp luật đất đai nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thực hiện đúng công đoạn các các đề án

Năm 2017, Tổng cục Quản lý đất đai được giao thi công và trình Thủ tướng Chính phủ 6 đề án, đến nay 4 đề án đã được Bộ phê duyệt, 1 đề án đang trình Bộ phê duyệt, 1 đề án đã đã đi vào làm việc trình Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục đã tiếp nhận tổng cộng 11.007 văn bản đến, đã giải đáp, trả lời, tập trung chủ yếu thuộc các lĩnh vực đăng ký, cấp giấy chứng nhận, quy hoạch, giao đất, cho thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái an cư…

Thông qua việc thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, công tác cải cách thủ tục hành chính đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả có lại các kết quả ấn tượng, trong đây đã cắt giảm thời gian thực hiện 1 số thủ tục xuống từ 1/3 đến 1/2 so có trước đây.

Đồng thời, Tổng cục đã chắc chắn đúng công đoạn, chất lượng việc sơ kết Nghị quyết Trung ương 19 NQ/TW về chính sách bán hàng đất đai, sơ kết thi hành Luật đất đai, thi công và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật khác; đã đi vào làm việc công tác thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của 63 tỉnh, đô thị.

Tập trung đã đi vào làm việc hệ thống chính sách bán hàng pháp luật quản lý nhà nước về đất đai trong năm 2018. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Ngoài ra, đẩy mạnh các làm việc hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn hỗ trợ bước đầu thực hiện có hiệu quả theo kế hoạch đối có các dự án ODA; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; công tác cải cách hành chính được chú trọng thực hiện, đặc thù là việc cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, các gặp khó, vướng mắc trong thực hiện chính sách bán hàng pháp luật về đất đai của các địa phương được xử lý kịp thời, hiệu quả.

Tính đến nay, Tổng cục đã thực hiện xong các nội dung thanh tra ở 8 tỉnh, đô thị theo kế hoạch gồm: Vĩnh Phúc, Bà Rịa- Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Khánh Hòa, Gia Lai và Phú Thọ. Kết quả cho thấy việc thực hiện từng nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở các địa phương vẫn còn hạn chế, tồn ở như: 1 số nội dung chưa được các địa phương quy định theo phân cấp, quy định chưa rõ ràng; việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm chất lượng còn thấp, tính khả thi không cao (chỉ thực hiện 20-30%); việc phê duyệt phương án bồi thường của UBND cấp huyện có nhiều trường hợp không đúng thẩm quyền do thiếu văn bản pháp lý về ủy quyền theo quy định…

Trong công tác tiếp nhận xử lý tài liệu phản ánh của người dân và công ty về các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất thông qua đường dây nóng của Tổng cục và bằng văn bản, trong năm 2017 Tổng cục đã tiếp nhận được 926 tài liệu phản ánh của các tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật đất đai; trong đây đã ban hành 365 văn bản gửi địa phương xử lý; 200 văn bản giải đáp công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền tham khảo, giải quyết…

Đồng thời, đã tiếp nhận 221 trường hợp tài liệu phản ánh từ báo chí về các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai của 43 tỉnh, đô thị trong cả nước; đã ban hành 163 văn bản đề nghị các địa phương rà soát, xử lý, có lưu theo dõi 58 tài liệu, 38 văn bản đã được các địa phương xử lý

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Phát biểu chỉ đạo ở Hội nghị tổng kết năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, năm 2018 Tổng cục Quản lý đất đai cần tập trung đã đi vào làm việc hệ thống chính sách bán hàng pháp luật, trong đây có công tác quản lý nhà nước về đất đai, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong quản lý đất đai…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Văn Lịch cho biết, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu năm 2018 Tổng cục sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chắc chắn công đoạn chất lượng; chuẩn bị tập trung thi công và trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 8 đề án trong năm 2018.

Đồng thời tập trung thi công các văn bản quy phạm pháp luật và cải cách hành chính; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; công tác đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận và thi công cơ sở dữ liệu đất đai…

Tổng cục Quản lý đất đai kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường chỉ đạo UBND các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về đất đai nhìn chung và tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; rà soát các dự án chậm triển khai, chỉ đạo tốt việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái an cư; công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thi công cơ sở dữ liệu đất đai

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập trung chỉ đạo để đã đi vào làm việc dứt điểm công tác đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới, cấp giấy chứng nhận cho các nông, lâm trường và triển khai thực hiện tốt Đề án tăng cường công tác quản lý đất đai có lý do từ nông, lâm trường quốc doanh GĐ 2016-2020.

DiaOcOnline.v theo TTXVN

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *