Hôm nay TPHCM công bố kế hoạch khắc phục sai phạm tại Thủ Thiêm

Chiều nay (14/8), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì buổi họp báo triển khai kế hoạch của UBND TP thực hiện kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ về Khu thành thị mới Thủ Thiêm.

Hôm nay, TPHCM ra mắt kế hoạch khắc phục sai phạm ở Khu thành thị mới Thủ Thiêm theo Kết luận thanh tra 1037 của Thanh tra Chính phủ

Theo kế hoạch, buổi họp báo diễn ra khi 16h ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2. Dự kiến, nội dung chính của cuộc họp là ra mắt kế hoạch công đoạn những đầu việc thực hiện theo kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ ngày 26/6. Ngoài ra, TPHCM cũng ra mắt nội dung liên quan đến ranh khu 4,39ha được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài Khu thành thị mới Thủ Thiêm.

Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận thanh tra (1037) về dự án Khu thành thị mới Thủ Thiêm, chỉ ra vô vàn sai phạm về kinh tế của chính quyền TPHCM.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước không đúng quy định 26.315 tỷ đồng; sớm có biện pháp huy động những nguồn vốn hợp pháp để trả nợ những khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho Khu thành thị mới Thủ Thiêm trên 4.286 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, UBND TP đã chấp thuận sử dụng quỹ đất sạch trong Khu thành thị mới Thủ Thiêm để cân đối, chi trả cho những dự án BT (4 tuyến các con phố chính, cầu Thủ Thiêm 2, Hạ tầng khu dân cư phía Bắc…) nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc tổ chức đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư (thực chất là chỉ định nhà đầu tư) là không đúng quy định của Luật Đất đai và Luật Đấu thầu.

Trong đây, tính tiền sử dụng đất đối ứng để chi trả cho những dự án BT không đầy đủ, thiếu chính xác và không đúng quy định, cần phải tham khảo, xác định lại để truy thu, tránh thiệt hại cho Nhà nước.

Mặc dù việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để chi trả đối ứng cho dự án BT 4 tuyến các con phố chính chưa đúng quy định, nhưng UBND TP đã tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp trên 4.225 tỷ đồng, đã nộp 2.376 tỷ đồng, số còn lại đến nay chưa nộp trên 1.800 tỷ đồng, cần tham khảo tính lãi chậm trả và thu hồi về ngân sách Nhà nước theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra đến Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để tham khảo, xử lý theo thẩm quyền đối có những tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến mặt khuyết, vi phạm được nêu ra trong kết luận.

Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để những vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12/2019 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tham khảo, xử lý theo quy định.

Liên quan đến việc thu hồi hơn 26.000 tỷ đồng, mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gửi văn bản khẩn xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ tham khảo, giải quyết.

UBND TP cho biết khoản tiền đã tạm ứng trên 26.000 tỷ đồng chủ yếu là để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái an cư và những khoản vay của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu thành thị mới Thủ Thiêm.

Theo UBND TP, để thu hồi khoản tạm ứng này, cần thực hiện những thủ tục để quyết toán vào Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái an cư Khu thành thị mới Thủ Thiêm vì chẳng thể thu hồi khoản tiền đã chi trả từ những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. Tuy nhiên, khi thực hiện những thủ tục để quyết toán lại gặp 1 số gặp khó, vướng mắc.

UBND TP cho biết giai đoạn này, tình hình khiếu nại của những hộ dân bị ảnh hưởng trong khu quy hoạch đầu tư thi công Khu thành thị mới Thủ Thiêm rất phức tạp, nhất là những hộ bị ảnh hưởng trong phần quy mô 4,39ha (khu phố 1, phường Bình An).

Do đây, TPHCM đã và đang thi công chính sách bán hàng bồi thường, hỗ trợ cho người dân và lập dự toán giá thành bồi thường, hỗ trợ, tái an cư bổ sung cho những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong khu vực này.

Đối có nguồn giá thành đã được TPHCM phê duyệt để chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái an cư trong Khu thành thị mới Thủ Thiêm (hơn 38.679 tỷ đồng), UBND TP kiến nghị được tiếp tục thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái an cư trong khu quy hoạch đầu tư thi công Khu thành thị mới Thủ Thiêm đã được phê duyệt năm 2007 và phê duyệt điều chỉnh năm 2010.

Cụ thể là tiếp tục giữ nguyên giá trị pháp lý về thẩm quyền của TPHCM trong việc phê duyệt, điều chỉnh dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái an cư và có cập nhật bổ sung giá thành bồi thường, hỗ trợ, tái an cư trong phần quy mô 4,39ha.

Căn cứ Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái an cư đã được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, UBND TP trình HĐND TP thông qua kế hoạch vốn bố trí cho dự án để thực hiện những thủ tục thanh quyết toán và thu hồi tạm ứng theo quy định.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *