HoREA đề xuất cấp sổ đỏ có thời hạn cho condotel

Theo HoREA, cần sớm nghị đã đi vào hoạt động cơ sở pháp lý để phát triển minh bạch, lành mạnh, bền vững loại hình căn hộ chung cư condotel và cấp “sổ đỏ” cho nhà đầu tư.
Theo HoREA, không có dao động trống về pháp lý về condotel nhưng cần bổ sung, sửa đổi để thích hợp hơn.

Ngày 3/12, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có công văn số 155/CV-HoREA gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM để kiến nghị đã đi vào hoạt động cơ sở pháp lý cho loại hình căn hộ chung cư khách sạn (condotel).

Theo HoREA, từ năm 2015 đến tháng 9/2017, cả nước đã có 71 dự án condotel, officetel (căn hộ chung cư văn phòng) được cấp phép có tổng số 25.639 căn, trong đây có 15.010 căn hộ chung cư condotel. Tuy nhiên, do chưa đã đi vào hoạt động về cơ sở pháp lý, nên đã dẫn đến các lúng túng trong việc “ứng xử” có loại hình sản phẩm mới này.

HoREA phân tách, không có dao động trống pháp luật có condotel, bởi các quy phạm pháp luật hiện hành về căn bản đã có thể điều chỉnh được loại hình căn hộ chung cư này, nhưng cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung, đã đi vào hoạt động hơn.

Theo đây, đề xuất của HoREA là tiếp tục tiến hành chế độ sử dụng đất có thời hạn tối đa 50 năm (trường hợp đặc thù không quá 70 năm) đối có đất du lịch, trong đây có đất du lịch dùng để phát triển condotel. Trên cơ sở đây, người mua sản phẩm condotel trong các dự án du lịch nghỉ dưỡng được cấp Giấy chứng nhận quyền có và quyền sử dụng đất có thời hạn theo thời hạn của dự án.

Vấn đề cấp bách giai đoạn này, theo HoREA, cần giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền có cho người mua căn hộ chung cư condotel. Hướng giải quyết là thực hiện theo quy định ở Khoản (1.c), Điều 32, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Theo đây, về thủ tục hành chính, trước hết, chủ đầu tư dự án condotel xin cấp “sổ đỏ” căn hộ chung cư condotel; Sau đây, chủ đầu tư làm tiếp thủ tục xin cấp “sổ đỏ” cho bạn là nhà đầu tư thứ cấp. Do vậy, nhà đầu tư mua căn hộ chung cư condotel sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền có căn hộ chung cư và quyền sử dụng đất có thời hạn theo thời hạn sử dụng đất của dự án, khi hết hạn sử dụng đất thì được gia hạn nếu có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp các địa phương về việc cấp Giấy chứng nhận quyền có căn hộ chung cư và quyền sử dụng đất có thời hạn theo thời hạn sử dụng đất của dự án cho bạn mua căn hộ chung cư condotel.

Ngoài ra, HoREA cũng đề xuất tham khảo giải quyết tổng thể vấn đề tài chính đất đai, trong đây có đất du lịch dùng để phát triển condotel, chắc chắn mức thu hợp lý và không bị thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước; chấp nhận cho cá nhân nước ngoài được mua căn hộ chung cư condotel để đầu tư, nhằm tăng thêm tính thanh khoản và bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án căn hộ chung cư condotel, tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển bền vững.

Đặc biệt, liên quan đến các vấn đề thời hạn, cam đoan lợi nhuận dự án, HoREA kiến nghị Bộ Xây dựng có cách thức đề nghị các chủ đầu tư dự án condotel có trách nhiệm: mở phân phối đầy đủ tài liệu về dự án, về quyền có căn hộ chung cư condotel và quyền sử dụng đất có thời hạn khi phân phối căn hộ chung cư condotel cho nhà đầu tư thứ cấp để tránh nhầm lẫn; đề nghị chủ đầu tư dự án condotel phải mở phân phối các cách thức bảo đảm thực hiện cam đoan lợi nhuận theo hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư condotel; mở phân phối minh bạch các giá thành sở hữu căn hộ chung cư, giá thành quản lý trong quá trình kinh doanh, các ích lợi mà nhà đầu tư thứ cấp được hưởng; thống nhất có nhà đầu tư thứ cấp về việc khai thác, kinh doanh căn hộ chung cư condotel sau khi đã hết thời hạn cam đoan (sau 8 – 12 năm) để nhà đầu tư thứ cấp yên tâm đầu tư.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Báo Đầu tư

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *