HoREA điểm mặt 10 ‘lỗ hổng’ của luật đất đai làm giảm hiệu quả kinh tế

Trong văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, HoREA chỉ ra 10 “lỗ hổng” của hệ thống pháp luật đất đai làm giảm hiệu quả kinh tế đất – tài chính đất đai.

10 “lỗ hổng” của hệ thống pháp luật đất đai đã làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai, dẫn đến khả năng làm thất thoát tài sản Nhà nước và giảm tính minh bạch của phân khúc nhà đất.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, 1 số Bộ ngành và lãnh đạo TP.HCM về việc đã đi vào hoạt động cơ chế, chính sách bán hàng, giải quyết 1 số vấn đề kinh tế trong chính sách bán hàng và pháp luật đất đai.

Trong đây, HoREA nêu ra 10 “lỗ hổng” của hệ thống pháp luật đất đai làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai, dẫn đến khả năng làm thất thoát tài sản Nhà nước và giảm tính minh bạch của phân khúc nhà đất:

Thứ nhất: Chỉ định nhà đầu tư dự án có sử dụng đất (không đúng đối tượng được chỉ định) mà không thông qua phương thức đấu thầu rộng rãi.​

Thứ hai: Bán chỉ định đất công cho nhà đầu tư có giá thấp so có giá phân khúc mà không thông qua phương thức đấu giá công khai, không đúng quy định pháp luật.​

Thứ ba: Lỏng lẻo trong thực hiện cổ phần hóa công ty Nhà nước, nhất là công ty có nhiều quỹ đất có giá trị cao, “đất vàng”.​

Thứ tư: Lỏng lẻo trong thực hiện thoái vốn Nhà nước ở 1 số công ty cổ phần, nhất là công ty có nhiều quỹ đất có giá trị cao, “đất vàng”.​

Thứ năm: Lỏng lẻo trong thực hiện xã hội hóa đầu tư theo phương thức hợp tác công – tư, bằng hình thức hợp đồng thi công – chuyển giao (BT) để chỉ định nhà thầu không thông qua phương thức đấu thầu rộng rãi.

Việc này dẫn đến có các trường hợp nhà thầu kiêm nhà đầu tư dự án nhà đất có thể vừa được nhận thầu công trình theo giá tốt ở đầu “B” (Building – thi công công trình), vừa được nhận quỹ đất phát triển dự án nhà đất có lợi nhuận rất cao ở đầu “T” (Transfer – chuyển giao công trình và nhận lại quỹ đất đối ứng).

Ví dụ: Chương II và Chương III Nghị định 69/2019/NĐ-CP cho phép sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để chi trả cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT, thực chất là chỉ định chủ đầu tư “dự án khác”.​

Thứ sáu: Một số cơ quan, đơn vị đang sử dụng mặt bằng đất công đã thực hiện hợp tác đầu tư có công ty tư nhân để phát triển dự án kinh doanh, dịch vụ, nhưng giá trị thương quyền của mặt bằng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định lại giá trị do đã chuyển đổi mục đích sử dụng.​

Thứ bảy: Một số cơ quan chính quyền cấp cơ sở đã không thống kê, báo cáo đầy đủ quỹ đất công trên địa bàn địa phương, nhất là 1 số thửa đất nhỏ, hẹp, và tùy tiện cho phép khai thác sử dụng, kinh doanh; hoặc để đất công bị lấn chiếm, sử dụng trái phép. ​

Thứ tám: Có hiện trạng cho thuê đất công có giá thấp so có giá phân khúc, hoặc mua bán quỹ đất dự án của công ty nhà nước cho tư nhân có giá thấp hơn giá phân khúc, không đúng quy chế quản trị công ty.​

Thứ chín: Có hiện trạng thỏa thuận ngầm giữa cán bộ nhà nước và công ty để “cưa đôi, cưa ba” tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, dẫn đến thất thu ngân sách, vừa gây thiệt hại cho công ty mà cuối cùng người tiêu dùng phải gánh chịu khi mua nhà.​

Thứ mười: Quy trình, thủ tục hành chính về chấp thuận đầu tư, công nhận chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết mật độ 1/500, xác định giá đất, thẩm định giá đất cụ thể của dự án, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), còn rất nhiêu khê và kéo dài, cũng dẫn đến làm thất thu ngân sách, làm giảm tính minh bạch, giảm nguồn cung dự án và sản phẩm nhà ở trên phân khúc nhà đất.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VTC

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *