HoREA kiến nghị đấu giá đất, đầu thầu dự án cùng lúc

“Đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất” đồng thời có đấu thầu Dự án BT mới minh bạch, không thất thoát.

Đà Nẵng huỷ kết quả đấu giá lô đất A20 những con phố Võ Văn Kiệt do đấu giá không minh bạch. Ảnh: VnEconomy

Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý cho Dự thảo “Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư thi công công trình theo hình thức hợp đồng thi công – chuyển giao (BT)”.

Cụ thể, về quy định sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư BT, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017. Theo đây, việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư BT sẽ được thực hiện theo qui định ngang giá; giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường ở thời điểm chi trả ký Hợp đồng BT theo quy định của pháp luật”, để chắc chắn qui định “ngang giá; giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường” ở cộng thời điểm.

Về quy định sử dụng quỹ đất để chi trả cho nhà đầu tư BT, Hiệp hội cảm thấy quy định còn nhiều điểm bất cập có thể dẫn đến kết quả xác định giá trị quỹ đất chi trả không chắc chắn được “qui định ngang giá, theo giá thị trường ở cộng thời điểm”.

Do đây, Hiệp hội có nhiều kiến nghị sửa đổi nhằm bảo đảm tính linh hoạt, đồng thời thống nhất những quy định quản lý, sử dụng tài sản công. Ví dụ, giá trị quỹ đất được xác định theo trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể quy định ở pháp luật về đất đai, để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá đất, hoặc tổng mức đầu tư và tổng vốn của dự án có sử dụng đất đưa ra đấu thầu”.

Trong trường hợp sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng, Hiệp hội kiến nghị nhà đầu tư thực hiện ứng trước giá thành bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và số tiền này được tính vào giá trị của Hợp đồng BT khấu trừ vào giá trị quỹ đất chi trả và chi trả Dự án BT, không tính giá thành lãi vay huy động vốn vào Dự án BT đối có khoản giá thành này.

Hiệp hội cũng cho rằng, cần thiết tổ chức đấu thầu Dự án BT và đấu giá đất hoặc đấu thầu quỹ đất chi trả Hợp đồng BT ở cộng thời điểm để chắc chắn qui định “ngang giá, cộng thời điểm, minh bạch, công bằng, không làm thất thoát tài sản nhà nước” và chọn lọc được Nhà đầu tư có năng lực.

Theo HoREA, nếu tiến hành quy định của Dự thảo Nghị định vào thực ở, thì sẽ chỉ là thực hiện “đấu thầu rộng rãi” đối có phần Dự án BT, tức là phần thi công công trình cơ sở hạ tầng (đầu Building-đầu B). Còn phần chuyển giao công trình để nhận quỹ đất chi trả đối ứng (đầu Transfer-đầu T), thì quy trình, thủ tục xác định “giá đất cụ thể” đối có quỹ đất chi trả Dự án BT cho nhà đầu tư, thực chất tương tự như hình thức “xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất”, hoặc tương tự như hình thức “chỉ định thầu dự án có sử dụng đất” cho Nhà đầu tư Dự án BT, hoặc tương tự như hình thức “bán chỉ định” quỹ đất này cho Nhà đầu tư.

Do vậy, sẽ dẫn đến “đầu Transfer-đầu T” giao quỹ đất đối ứng cho Nhà đầu tư, thực chất là “chỉ định Nhà đầu tư” có giá trị quỹ đất được xác định “giá đất cụ thể” nên không bảo đảm qui định “giá đất theo giá thị trường” và qui định “đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất để chọn lọc Nhà đầu tư”, như ví dụ cuộc đấu giá mặt bằng 23 Lê Duẩn, quận 1 (nêu trên).

Hiệp hội cảm thấy, chỉ có thực hiện phương thức “đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất” đồng thời có đấu thầu Dự án BT, thì mới chắc chắn minh bạch và không làm thất thoát tài sản nhà nước.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Báo đất việt

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *