HoREA tiếp tục kiến nghị loạt giải pháp khai thông thị trường bất động sản

Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản nêu lên những kiến nghị Thủ tướng, UBND TPHCM sớm tham khảo giải quyết 1 số vướng mắc, ách tắc đối có những dự án nhà ở thương mại để khai thông phân khúc nhà đất.

Cụ thể, Hiệp hội đề nghị UBND TPHCM tiếp tục thực hiện việc ban hành “Quyết định chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư , chấp thuận đầu tư”, hay còn gọi là “Quyết định ba trong 1” để rút ngắn thời gian và quy trình làm thủ tục hành chính, thích hợp có đề nghị của thực tiễn. Hiệp hội đề nghị TPHCM tham khảo giao cho Sở Xây dựng hoặc Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì thẩm định và lấy ý kiến.

Về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho chủ đầu tư dự án có quỹ đất hỗn hợp gồm đất ở, đất nông nghiệp, xen cài đất rạch, bờ đất, các con phố thuộc diện Nhà nước quản lý. Các dự án có 100% đất ở chỉ chiếm 26% tổng số dự án ở TPHCM, thường là những dự án có tổng diện tích nhỏ nằm ở những quận nội thành. Còn lại, những dự án có quỹ đất hỗn hợp chiếm đến 74% tổng số dự án, đa số là những dự án có tổng diện tích lớn ở những quận ven và huyện ngoại thành.

Các dự án trên bao gồm đất ở, đất nông nghiệp mà công ty đã nhận giao dịch, xen cài đất rạch, bờ đất, các con phố thuộc diện Nhà nước quản lý thường chiếm dao động trên dưới 10% tổng diện tích dự án, đang bị ách tắc thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho chủ đầu tư. Trong khi công ty đã nộp hồ sơ xin được giao đất dự án và hoàn toàn tùy thuộc vào cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

HoREA kiến nghị UBND TPHCM đôn đốc Sở Tài nguyên Môi trường chủ động thảo luận, xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để có giải đáp chung về xử lý phần đất do Nhà nước trực tiếp quản lý (đất lối đi, kênh rạch…) nằm xen kẹt trong những dự án nhà ở; tham mưu TPHCM triển khai tiến hành chung trên toàn địa bàn đô thị, theo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Hoan ở Thông báo số 431/TT-VP ngày 15/7/2019 của Văn phòng UBND TP.

Đối có phần tổng diện tích đất rạch, bờ đất, các con phố… trong dự án do Nhà nước quản lý (thường chiếm dao động trên dưới 10% tổng diện tích), Hiệp hội kiến nghị Chính phủ quy định mật độ hoán đổi đất đã có hạ tầng của dự án để chủ đầu tư giao lại cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để quản lý, sử dụng hoặc bán đấu giá, chắc chắn không làm thất thoát tài sản nhà nước. Tỷ lệ hoán đổi này có thể dao động trên dưới 15% (hoặc mật độ cao hơn) do Chính phủ quy định.

Về bắt đầu làm xây dựng đối có dự án nhà ở đã có chọn lọc công nhận chủ đầu tư, đã có quỹ đất sạch, những dự án nhà ở thương mại đã có chọn lọc công nhận chủ đầu tư, đã có quỹ đất sạch, nhưng những chủ đầu tư bắt đầu làm xây dựng những công trình, sau khi đã được cấp giấy phép xây dựng (hoặc miễn giấy phép xây dựng) và hội đủ điều kiện bắt đầu làm công trình, theo quy định ở Khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng thì cơ quan có thẩm quyền đề nghị tạm ngừng xây dựng để đã đi vào hoạt động thủ tục.

Theo Hiệp hội, điều này gây gặp khó rất lớn cho những chủ đầu tư dự án. Trên địa bàn đô thị còn có nhiều dự án tương tự cũng đã thực hiện bắt đầu làm xây dựng công trình trong dự án.

Hiệp hội đề nghị UBND TPHCM cho phép chủ đầu tư dự án này được bắt đầu làm xây dựng những công trình sau khi đã được cấp giấy phép xây dựng (hoặc miễn giấy phép xây dựng) và hội đủ điều kiện bắt đầu làm công trình theo Điều 107 Luật Xây dựng, theo tinh thần được ưu tiên tiến hành Luật chuyên ngành.

Về quy trình, thủ tục tính tiền sử dụng đất dự án bị chậm trễ. Các dự án nhà ở thương mại bị chậm tính tiền sử dụng đất do quy trình, thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài, thường mất dao động 1-3 năm. Hiện nay, việc tiến hành những biện pháp tính tiền sử dụng đất cụ thể chưa hợp lý. Kết quả tính tiền sử dụng đất dự án phổ biến chỉ bằng dao động 75-80% giá thành giải phóng mặt bằng. Dẫn đến việc chủ đầu tư dự án nhà ở gần như phải mua lại quyền sử dụng đất lần thứ hai, do mức khấu trừ giá thành giải phóng mặt bằng quá thấp so có giá thành thực ở đã bỏ ra.

Hiệp hội đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Tài chính sớm xây dựng những tiêu chuẩn về tiêu chí thẩm định giá đất đối có dự án kinh doanh nhà đất, dự án nhà ở thương mại, chắc chắn kết quả tính tiền sử dụng đất hợp lý và không làm thất thoát ngân sách nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Tài nguyên Môi trường đã đi vào hoạt động lại quy trình, thủ tục hành chính về tính tiền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại, nhằm rút ngắn thời gian so có giai đoạn này, và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Theo HoREA, TPHCM hiện có hơn 150 dự án thuộc diện rà soát do cơ sở pháp lý để đề xuất ra chọn lọc chưa chính xác. Hiệp hội đề nghị những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sớm có kết luận đối có những dự án thuộc diện rà soát, thanh tra, để những chủ đầu tư chấp hành, trước hết là thực hiện những nghĩa vụ tài chính bổ sung có Nhà nước (nếu có) và được tiếp tục triển khai thực hiện dự án, giúp bổ sung nguồn cung cho phân khúc nhà đất.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống kinh tế

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *