Hướng dẫn chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án Vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng

Mới đây, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự thi công nhà ở ở Dự án Vệt 50m 1 số con phố Nguyễn Tất Thành nối dài.

Đường Nguyễn Tất Thành kéo dài. (Nguồn: Internet)

Trước đây, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 6174/UBND-SXD ngày 09/8/2018 của UBND TP Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự thi công nhà ở ở Dự án Vệt 50m 1 số con phố Nguyễn Tất Thành nối dài, Công văn số 9084/SXD-PTĐT ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc cung cấp bổ sung 1 số tài liệu liên quan đến Dự án Vệt 50m 1 số con phố Nguyễn Tất Thành nối dài (có vị trí ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, quy mô là 29,13ha, chủ đầu tư là Cty CP Trung Nam) và hồ sơ dự án.

Theo Bộ Xây dựng, Dự án Vệt 50m 1 số con phố Nguyễn Tất Thành nối dài được lập và phê duyệt là dự án hạ tầng kỹ thuật. Đề nghị UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu kỹ tham khảo, làm rõ trách nhiệm và quyền hạn chủ đầu tư cấp 1 đối có Cty CP Trung Nam theo quy định pháp luật trong việc đầu tư thi công, quản lý hoạt động 1 số công trình hạ tầng xã hội, cung cấp dịch vụ thành phố…

Về tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 dự án: Bộ Xây dựng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo 1 số cơ quan tính năng rà soát, chắc chắn 1 số chỉ tiêu về hạ tầng xã hội theo quy định ở quy chuẩn thi công Việt Nam về quy hoạch thi công.

Ngoài ra, về khu vực đề xuất chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự thi công nhà ở ở Công văn số 6174/UBND-SXD ngày 09/8/2018, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng thực hiện 1 số nội dung như: Chỉ đạo 1 số cơ quan tính năng áp dụng rà soát, kiểm tra cụ thể đối có 1 số lô đất, ô đất thuộc khu vực có quy mô đất ở là 56.905,32m2 bao gồm 489 lô đất ở đã đã đi vào hoạt động giải phóng mặt bằng, không còn 1 số công trình thực trạng trên đất trước khi tham khảo và chọn lọc theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự thi công nhà ở.

Về khu vực chuẩn bị thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự thi công nhà ở phải chắc chắn: Được đầu tư thi công 1 số công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (1 số con phố giao thông, 1 số tuyến cấp điện, chiếu sáng, tài liệu viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; chắc chắn kết nối có hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự thi công nhà ở; việc đầu tư thi công 1 số công trình hạ tầng xã hội, cây xanh phong cảnh trong phạm vi dự án phải chắc chắn thích hợp có công đoạn đầu tư thi công nhà ở của người dân và chắc chắn cung cấp 1 số dịch vụ thiết yếu, cung cấp nhu cầu của người dân khi đến ở; rà soát, kiểm tra 1 số tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất chắc chắn quốc phòng, an ninh; kiểm tra giám sát nghiêm ngặt người dân tự thi công nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất chắc chắn tuân thủ quy hoạch chi tiết và kiến trúc thành phố được duyệt.

Do đây, yêu cầu UBND TP Đà Nẵng căn cứ quy định ở Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định 1 số cơ chế đặc biệt về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối có TP Đà Nẵng, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển thành phố, 1 số quy định ở Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ giải đáp 1 số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, 1 số quy định pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến ở công văn này, tham khảo, chịu trách nhiệm và chọn lọc theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự thi công nhà ở đối có khu vực có quy mô đất ở là 56.905,32m2 bao gồm 489 lô đất ở.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Xây Dựng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *