Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang đến năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 1833 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP. Nha Trang.

Theo đây, TP. Nha Trang có tổng quy mô môi trường xung quanh hơn 25.428ha, trong đây đất nông nghiệp 9.624ha, đất phi nông nghiệp 6.344ha, đất thành thị hơn 8.000ha…

Giai đoạn 2016 đến 2020, đô thị chuyển mục đích sử dụng đất điều chỉnh từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp trong kỳ quy hoạch 2.056ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 194ha; đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, trong đây đất nông nghiệp 831ha, đất phi nông nghiệp 1.149ha…

UBND tỉnh đề nghị TP. Nha Trang mở bán, công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xác định ranh giới và công khai quy mô đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bảo vệ nghiêm ngặt; chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; rà soát, kiểm tra tình trạng đất rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất là rừng môi trường xung quanh trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án;

Tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững quy định pháp luật sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Theo Hiệp hội BĐS Nha Trang – Khánh Hòa, trong năm 2019, phân khúc BĐS Nha Trang vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và tăng trưởng vì các nguồn vốn đổ vào phân khúc này không thiếu, nhu cầu của bạn về BĐS còn tăng, đặc thù là phân khúc du lịch tăng trưởng mạnh các năm gần đây. Để phân khúc BĐS Nha Trang – Khánh hòa phát triển vững chắc đòi hỏi các nhà đầu tư, nhà môi giới luôn tỉnh táo, chuyên nghiệp; cơ quan nhà nước điều hành nghiêm ngặt, hợp lý, thông thoáng.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống kinh tế

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *