Không ban hành “Danh mục các dự án” theo chương trình phát triển nhà ở

Đó là ý kiến của Bộ Xây dựng ở Công văn 64/BXD-QLN ngày 27-3 trả lời Sở Xây dựng TPHCM về nội dung kiến nghị việc triển khai thực hiện những dự án đầu tư thi công nhà ở trên địa bàn thích hợp có Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà của TP.

Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định ở Điều 15 Luật Nhà ở năm 2014, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thi công Chương trình phát triển nhà ở của địa phương bao gồm cả ở thành phố và nông thôn cho từng GĐ 5 năm và 10 năm hoặc dài hơn để trình HĐND cộng cấp thông qua trước khi phê duyệt. UBND cấp tỉnh phải tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm trên địa bàn.

Ngoài ra theo quy định ở Khoản 2 Điều 3 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, nội dung chương trình phát triển nhà ở của địa phương bao gồm hiện trạng những loại nhà ở (số lượng, loại nhà, tổng tổng diện tích sàn thi công), nhu cầu về tổng diện tích đất để thi công những loại nhà ở, nhu cầu vốn đầu tư thi công nhà ở… Quy định ở khoản này không có nội dung về số lượng dự án đầu tư thi công nhà ở và danh mục những dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn.

Cũng ở Khoản 3 Điều 3 nghị định này, nội dung kế hoạch phát triển nhà ở địa phương bao gồm: số lượng dự án đầu tư thi công nhà ở, tổng tổng diện tích sàn thi công cần đầu tư, mật độ những loại nhà ở cần đầu tư, nguồn vốn huy động cho phát triển những loại nhà ở… Quy định này không có nội dung về danh mục những dự án đầu tư thi công nhà trên địa bàn.

Sở dĩ Sở Xây dựng TPHCM phải phát công văn hỏi ý kiến Bộ Xây dựng do GĐ này nhiều dự án nhà ở chưa được tham khảo chấp thuận chủ trương đầu tư do chưa rõ có hay không có trong danh mục dự án kèm theo Chương trình phát triển nhà ở của TP.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Saigondautu

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *