Không còn ‘chấp thuận phương án đề xuất của Chính phủ’ về ‘hình thức đầu tư’ Long Thành

Sau khi một vài đại biểu Quốc hội tranh luận khá gay gắt liên quan đến việc chỉ định thầu cho ACV đầu tư sân bay Long Thành, dự thảo Nghị quyết mới nhất của Quốc hội đã có sự điều chỉnh đáng kể về mặt câu chữ.

Còn rất nhiều thách thức trong việc đảm bảo sân bay Long Thành sẽ về đích đúng hẹn mà không đội vốn – Ảnh TN

Sau 2 phiên Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) GĐ 1 gửi đến một vài vị đại biểu.

4 nhóm ý kiến khác nhau được Thường vụ Quốc hội giải trình, chủ yếu xung quanh việc: Quốc hội có chỉ định thầu cho nhà đầu tư không; tính chính xác của tổng mức đầu tư (liệu có đội vốn); công đoạn dự án; và việc Quốc hội có đủ yên tâm ra Nghị quyết khi Hội đồng thẩm định quốc gia còn chưa có ý kiến về đa số một vài nhân tố quan trọng nhất: tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, công nghệ… của dự án.

Trong số này, nội dung cốt yếu nhất là làm rõ thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ trong việc chọn lọc nhà đầu tư dự án. Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo lưu quan điểm Quốc hội không chỉ định thầu, vì “luật Đấu thầu đã quy định rõ một vài hình thức chọn lọc nhà đầu tư, việc chọn lọc nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”.

Chi phí đầu tư sơ bộ cho GĐ 1 của sân bay Long Thành – Đồ họa Hồng Sơn

Với “đặc thù Long Thành là dự án quan trọng quốc gia có diện tích lớn, phức tạp, phải bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời có bảo đảm quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia”, theo lời lẽ trong báo cáo giải trình, tiếp thu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiến trúc dự thảo Nghị quyết quy định một vài tiêu chuẩn về quốc phòng, an ninh, lợi ích của quốc gia, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm công đoạn Quốc hội đã đề ra,… Trên cơ sở đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc nhà đầu tư.

Do đây, điều khoản “đinh” của dự thảo mới nhất đã có sự khác biệt đáng kể so có dự thảo trước đây.

Cụ thể, nếu dự thảo trước đây “chấp thuận phương án đề xuất của Chính phủ” về ”nguồn vốn và hình thức đầu tư”; thì ở dự thảo mới nhất được viết: “Chính phủ chọn lọc nhà đầu tư theo quy định của pháp luật bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của Quốc gia; bảo đảm sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và sử dụng cho mục đích quân sự”.

Như vậy, dự thảo mới nhất để ngỏ khả năng chỉ định thầu cho Chính phủ, nhưng Quốc hội sẽ bớt “dính líu” vào việc chỉ định thầu này, thay vào đây chỉ quy định có tính tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Quốc hội cũng tạo điều kiện cho Chính phủ bằng việc không ghi ràng buộc “không làm ảnh hưởng đến nợ công” vào dự thảo mới, dù có nhấn mạnh việc “không sử dụng bảo lãnh Chính phủ”.

Có sự một vàih tân này vì ACV là công ty có hơn 95% vốn nhà nước, nên kể cả ACV vay nợ không có bảo lãnh Chính phủ, đảm bảo vẫn sẽ ảnh hưởng đến nợ công. Trong khi đây, ACV chuẩn bị sẽ phải vay 2,6 tỉ USD trong GĐ 1 của dự án, chưa kể đến dao động 11 tỉ USD khác để thực hiện GĐ 2.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Thanh niên

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *