Không được dùng đất xây dựng sân golf làm nhà ở thương mại

Sẽ có 7 hành vi bị bấm trong làm việc thi công và đầu tư sân golf. Đây là 1 trong những nội dung của Dự thảo Nghị định về đầu tư thi công và kinh doanh sân golf, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo và vừa ra lấy ý kiến công luận.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra lấy ý kiến công luận về Dự thảo Nghị định về đầu tư thi công và kinhdoanh sân golf. Theo đây, 1 trong những nội dung được Dự thảo Nghị định nhấn mạnh, đây là nêu rõ 7 hành vi bị cấm trong làm việc thi công và đầu tư sân golf.

Cụ thể, không được thi công sân golf khi chưa có chọn lọc chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, khi chưa có báo cáo phân tách tác động môi trường được phê duyệt. Cũng không được sử dụng đất sân golf không đúng mục đích.

Theo Dự thảo Nghị định về đầu tư thi công và kinh doanh sân golf, không được sử dụng đất thi công sân golf làm nhà ở thương mại

Bên cạnh đây, cấm kinh doanh sân golf và những dịch vụ liên quan không cung cấp điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, nghị định này và pháp luật có liên quan. Cấm hành vi lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức làm việc đánh bạc trái phép.

Các hành vi bị cấm khác là cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không cung cấp tài liệu hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị theo quy định của pháp luật. Cuối cộng là những hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, mỗi lỗ golf không được sử dụng quá 5 ha đất; tổng diện tích thi công sân golf lần đầu không được quá 270 ha (54 lỗ). Điều quan trọng, không được sử dụng đất thi công sân golf và công trình phụ trợ để thi công nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác. Không được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch thi công sân golf đã phê duyệt để thi công nhà ở thương mại.

Thời gian thi công và đưa vào làm việc Dự án sân golf không được quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được chọn lọc giao đất, cho thuê đất.

Nhà đầu tư phải cam đoan hỗ trợ tái an cư, bố trí việc khiến cho người bị thu hồi đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái an cư.

Cũng theo Dự thảo Nghị định, những loại đất không được sử dụng để thi công sân golf bao gồm: đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thuộc quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đất rừng môi trường xung quanh thuộc quy hoạch; đất trồng lúa trừ đất trồng lúa 1 số vụ năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao và cung cấp điều kiện về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Đất quy hoạch thi công khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu thành phố.

Canhogemriversidehcm.com – Theo ĐTBĐS

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *