Khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tập PCCC ít nhất 1 lần/năm

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị đề nghị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở khu dân cư.

Thời gian qua, công tác PCCC đã được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ ở khu dân cư, hộ gia đình vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng lên cả về số vụ lẫn thiệt hại. Theo thống kê, trong 5 năm gần đây cả nước xảy ra dao động 15.000 vụ cháy; trong đây, trên 50% số vụ xảy ra ở khu dân cư, hộ gia đình; đặc trưng nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuộc sống an sinh của người dân.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra ở khu dân cư, Thủ tướng Chính phủ đề nghị một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho người dân để từ đây nâng cao tinh thần trách nhiệm tham dự vào công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có một sốh thức giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để một số lý do, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong khu dân cư. Bố trí nguồn chi phí trong dự toán ngân sách hằng năm để bảo đảm cho công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối có khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo tổng rà soát, phân tách, phân loại địa bàn trung tâm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC.

Xây dựng quy định, một sốh thức cụ thể xử lý đối có một số nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu…, nhưng không bảo đảm một số điều kiện an toàn PCCC.

Củng cố, thi công mới, duy trì làm việc lực lượng dân phòng bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, công cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, 100% khu dân cư phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sử dụng lực lượng chữa cháy ở chỗ. Đối có các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 1 lần.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang thành phố, quy hoạch giải tỏa để có một sốh thức hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc trưng chú tâm một số điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không bảo đảm theo quy định…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an chủ động điều tra căn bản nắm tình hình, phân tách, đánh giá mức độ nguy hiểm của từng khu dân cư để giải đáp, tiến hành một số một sốh thức phòng ngừa cháy, nổ thích hợp, hiệu quả.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Lao Động

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *