Kiểm kê quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Tp.HCM

Ngày 20/2, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong ban hành kế hoạch khẩn về kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất, công trình và 1 số tài sản khác gắn liền có đất thuộc có nhà nước, thực hiện theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Thường trực Thành ủy Tp.HCM.

Chủ tịch TP đề nghị việc kiểm kê, rà soát và phân tách thực trạng, hiệu quả quản lý, sử dụng đối có quỹ nhà, đất thuộc có nhà nước trên địa bàn TPHCM phải được tổ chức 1 1 sốh nghiêm ngặt, khẩn trương. Và báo cáo về 1 số sở trước ngày 29-2; 1 số sở báo cáo trình UBND Tp.HCM trước ngày 30/4.

Theo kế hoạch, mục đích việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất thuộc có nhà nước là xác định số lượng, loại hình, quy mô, địa điểm, hồ sơ pháp lý, chủ thể quản lý, mục đích và thực trạng sử dụng đối có nhà, đất đang tạm quản lý, quản lý, sử dụng (cho thuê, liên doanh, liên kết…) của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, công ty, cá nhân trên địa bàn Tp.HCM.

Đồng thời, chắc chắn 1 số cơ sở nhà, đất được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; kịp thời sắp xếp, xử lý đối có 1 số cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không có hiệu quả; thu hồi, xác lập có nhà nước 1 số mặt bằng bỏ trống, nhà, đất có lý do có nhà nước đang bị chiếm dụng.

Đối tượng kiểm kê, rà soát là 1 số cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; cá nhân, tổ chức, công ty đang sử dụng, chiếm dụng nhà, đất có lý do thuộc có nhà nước, chưa được xác lập có nhà nước.

Phạm vi kiểm kê, rà soát gồm: đất, nhà, công trình và 1 số tài sản khác gắn liền có đất trên địa bàn TP từ năm 2002 đến ngày 31/12/2019 do cơ quan, tổ chức, đơn vị và công ty đang quản lý, sử dụng thuộc đổi tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; nhà, đất được quản lý theo quy định ở Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, mốc thời điểm kiểm kê từ ngày 6/6/2013 đến ngày 31/12/2019; nhà, đất có lý do thuộc có nhà nước, cá nhân, tổ chức, công ty đang sử dụng, chiếm dụng, chưa được xác lập có nhà nước; đất thuộc diện nhà nước trực tiếp quản lý (đất trống, đất dôi dư sau bồi thường giải tỏa của 1 số dự án) nhưng chưa kê khai, xác lập quản lý nhà nước trên địa bàn Tp.HCM.

Chủ tịch TP cũng giao Sở Tài nguyên – Môi trường Tp.HCM rà soát và báo cáo đề xuất UBND TPHCM 1 sốh thức thu hồi đối có 1 số dự án chậm triển khai, hoặc không triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống việt

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *