Kiểm kê, thống kê đất đai tại TP. HCM: Cần phương thức “đặt hàng”

Công tác kiểm kê, thống kê đất đai luôn được TP.HCM quan tâm thực hiện, góp phần phân tách hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và cả thời kỳ, từ đây, phân bổ hợp lý nguồn lực đất đai trong 1 vài lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội.

TPHCM đang tập trung thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ thực trạng sử dụng đất năm 2019.

Điều chỉnh, bổ sung đã đi vào làm việc

Năm 2018, kết quả thống kê đất đai trên địa bàn TP.HCM được thực hiện theo mục đích sử dụng đất và theo 1 vài đối tượng sử dụng đất. Kết quả thống kê cho thấy, qui mô môi trường xung quanh của TP.HCM là 209.539 ha, chia thành 3 nhóm đất chính: nhóm đất nông nghiệp có qui mô 114.007 ha, chiếm 54,41%; nhóm đất phi nông nghiệp có qui mô 94.604 ha, chiếm 45,15%; nhóm đất chưa sử dụng có qui mô 927,4 ha, chiếm 0,44%. Tổng qui mô đất theo đối tượng sử dụng là 162.270 ha, chiếm 77,46% so có tổng qui mô môi trường xung quanh của toàn đô thị; qui mô đất theo đối tượng được giao để quản lý là 47.234 ha, chiếm 22,54% so có tổng qui mô môi trường xung quanh của toàn đô thị.

Công tác thống kê đất đai năm 2018 của TP.HCM được điều chỉnh, bổ sung đã đi vào làm việc chi tiết từng khoanh đất trên nền bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất đai năm 2014 đã được cập nhật biến động qua 1 vài năm 2015, 2016, 2017 của 322 phường, xã, thị trấn cho thấy dữ liệu bản đồ luôn được điều tra, cập nhật biến động. Số liệu về qui mô đất của đợt thống kê này phản ánh đúng thực trạng về mục đích, đối tượng quản lý, sử dụng đất của đô thị. Số liệu này có thể sử dụng chung, thống nhất cho 1 vài ban, ngành đô thị.

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ TN&MT về kế hoạch, phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ thực trạng sử dụng đất năm 2019, đến nay, Sở TN&MT đã trình UBND TP.HCM dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này.

Từ năm 2019, công tác kiểm kê, thống kê đất đai được triển khai theo Thông tư số 27 của Bộ TN&MT. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó trưởng Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Sở TN&MT TP.HCM, Thông tư 27 đã kế thừa căn bản các nội dung của Thông tư 28; đồng thời, sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới. Đặc biệt, Thông tư 27 đã làm rõ hơn, cụ thể hơn nhiều nội dung trước đây 1 vài địa phương phải gọi điện ra Bộ TN&MT để xem xét ý kiến khi áp dụng công việc kiểm kê, thống kê đất đai.

Cần tiếp tục thực hiện phương thức đặt hàng

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết, từ năm 2018 trở về trước, phương thức kiểm kê, thống kê đất đai, đo đạc bản đồ thực hiện theo Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích. Theo đây, UBND tỉnh, đô thị được quyền chủ động chọn lọc 1 vài phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu thực hiện 1 vài dịch vụ này.

Vì vậy, UBND TP.HCM đã giao cho Sở TN&MT được chủ động thực hiện phương thức giao kế hoạch cho 1 vài đơn vị trực thuộc và đặt hàng 1 vài đơn vị có đủ năng lực. Cho nên, công tác kiểm kê đất đai năm 2014, thống kê đất đai 1 vài năm từ 2015 – 2018 đều chắc chắn công đoạn và chất lượng.

Tuy vậy, từ năm 2019, thực hiện theo Nghị định Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn chi phí chi không ngừng nghỉ, 1 vài làm việc dịch vụ quản lý đất đai và đo đạc bản đồ phải thực hiện theo hình thức đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ cho 1 vài đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

Trong đây, đối có phương thức giao nhiệm vụ cho 1 vài đơn vị trực thuộc Sở TN&MT, có công tác kiểm kê đất đai, 1 vài đơn vị này sẽ không đủ nhân lực và phương tiện để chắc chắn khối lượng công việc lớn, dẫn đến chậm trễ. Nếu thực hiện phương thức đấu thầu, sẽ không chắc chắn thời gian theo 1 vài quy định của Luật Đấu thầu, bởi phải cần ít nhất 3 tháng mới tổ chức đấu thầu chọn lọc nhà cung cấp dịch vụ. Trong khi đây, thời gian để đã đi vào làm việc kiểm kê đất đai và thi công bản đồ thực trạng sử dụng đất năm 2019 không còn bao lâu, đến ngày 16/1/2020 phải báo cáo kết quả cấp xã.

Mặt khác, về qui định, đấu thầu phải có vốn, trong khi việc bố trí vốn ngân sách thường chậm. Còn thực hiện theo phương thức đặt hàng, Sở TN&MT chỉ cần chọn lọc các đơn vị có đủ năng lực, ký hợp đồng qui định để 1 vài đơn vị này tự bỏ chi phí để triển khai ngay công việc, khi bố trí được vốn rồi mới ký hợp đồng chính thức và trả 1 phần chi phí, bao giờ khối lượng công việc đã đi vào làm việc đạt chất lượng mới giải ngân chi phí còn lại.

“Thiết nghĩ, công tác kiểm kê, thống kê là điều tra căn bản, thuộc loại hình chi không ngừng nghỉ nên cần được thực hiện theo phương thức đặt hàng” – bà Nhàn kiến nghị.

Canhogemriversidehcm.com – Theo TN&MT

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *