Kiên Giang kiến nghị dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

UBND tỉnh Kiên Giang vừa kiến nghị Thủ tướng cho tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc thành Đơn vị hành chính – Kinh tế độc đáo cho tới khi Luật Đơn vị hành chính – Kinh tế độc đáo được Quốc hội thông qua.

Kiên Giang yêu cầu dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc thành Đơn vị hành chính – Kinh tế độc đáo cho tới khi Luật Đơn vị hành chính – Kinh tế độc đáo được Quốc hội thông qua.

Đồng thời, cho phép tỉnh Kiên Giang được tổ chức triển khai lập mới Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc.

Nguồn chi phí lập quy hoạch được lấy từ nguồn ngân sách địa phương và 1 vài nguồn huy động hợp pháp khác.

Ngoài ra tỉnh này cũng kiến nghị cho tiến hành hình thức chọn lọc và chỉ định thuê đơn vị giải đáp nước ngoài lập quy hoạch và được thực hiện cơ chế tự thoả thuận khi tham khảo giá trị hợp đồng và thực hiện chi trả có giải đáp nước ngoài.

Theo ông Mai Anh Nhịn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, vào tháng 8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng trở thành Đơn vị hành chính- Kinh tế độc đáo (gọi tắt đặc khu kinh tế – PV).

Qua đây, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện 1 số thủ tục lập quy hoạch. Tuy nhiên đến nay dự thảo Luật Đơn vị hành chính- Kinh tế độc đáo vẫn chưa được Quốc hội chuẩn bị thời gian thông qua, nên việc lập quy hoạch đảo Phú Quốc trở thành Đơn vị hành chính- Kinh tế độc đáo gặp nhiều gặp khó, vướng mắc khi chưa xác định cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch và lập hội đồng thẩm định.

Hiện nay Phú Quốc vẫn đang thực hiện the Quyết định số 178 về phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020” được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2004 đến nay đã không còn thích hợp có thực tại phát triển huyện đảo Phú Quốc.

Ngoài ra, theo Luật Quy hoạch, việc thi công quy hoạch cấp huyện sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh nhưng nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội của đảo Phú Quốc hiện đã vượt quy hoạch được duyệt.

Nếu chờ quy hoạch tỉnh được lập theo Luật Quy hoạch thì theo lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, sẽ gặp khó cho Phú Quốc trong định hướng 1 vài mục tiêu, phương hướng phát triển, vướng mắc trong quá trình lôi kéo kêu gọi đầu tư.

Sau khi nhận được văn bản đề xuất nêu trên của tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi 1 vài Bộ Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến để báo cáo Thủ tướng.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *