Kiến nghị miễn giấy phép xây dựng nhà ở thuộc dự án đã phê duyệt

Đó là 1 trong một số nội dung kiến nghị vừa được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) gửi tới Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ.

Kiến nghị miễn giấy phép thi công nhà ở thuộc dự án đã phê duyệt.

Theo VNREA, thực ở, ở một số dự án đầu tư BĐS du lịch, chủ đầu tư vẫn phải xin giấy phép thi công đối có từng công trình nhà phố thương mại, villa du lịch có diện tích, đề nghị kỹ thuật tương tự như nhà ở trong một số dự án phát triển thành thị, dự án phát triển nhà ở dù dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Điều này làm tăng lên thủ tục hành chính đối có công ty trong khi không phục vụ thiết thực cho mục tiêu quản lý nhà nước.

Mặt khác, ở điểm h khoản 1 điều 2 Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về 1 số nhiệm vụ trọng tâm cải một sốh thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh có quy định “Không đề nghị thực hiện việc cấp giấy phép thi công đối có công trình của dự án đầu tư thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500”.

Theo đây, VNREA kiến nghị sửa đổi điểm g khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng theo hướng: “Nhà ở, công trình thi công có diện tích dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 thuộc dự án đầu tư thi công đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500”.

Mục đích của việc quy định điều kiện cấp giấy phép thi công về bản chất chỉ là để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thi công kiểm tra việc tuân thủ một số quy định của pháp luật về đất đai, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường… Ví dụ: tham khảo sự thích hợp có quy hoạch chi tiết thi công; thích hợp có mục đích sử dụng đất; bảo đảm an toàn cho công trình, công trình kế bên và đề nghị về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ… trước khi cấp giấy phép thi công.

Từ một số đánh giá nêu trên, có thể khẳng định nếu việc cấp giấy phép thi công “lặp lại” một số quy định trong một số văn bản pháp luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy… sẽ tăng thêm gánh nặng thủ tục hành chính lên công ty.

Do đây, nên một sốh tân 1 số điều khoản theo hướng dễ làm một số thủ tục, trình tự để công ty “dễ thở” hơn trong việc đi xin cấp phép thi công. Bên cạnh đây, chắc chắn hạn chế tối đa một số quy định dẫn tới việc cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lạm quyền để gây gặp khó cho chủ đầu tư khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép thi công.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VTC

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *