Kiến nghị rút ngắn thời gian nhận hồ sơ nhà ở xã hội

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho rằng, thời gian mỗi đợt mở phân phối nhà ở xã hội quá dài (tối thiểu là 60 ngày), rất ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Kiến nghị rút ngắn thời gian nhận hồ sơ nhà ở xã hội.

Trong bản kiến nghị nhằm tháo gỡ gặp khó đối có phân khúc BDS gửi Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ mới đây, VNREA cho rằng, có mỗi đợt mở phân phối nhà ở xã hội, chủ đầu tư sẽ mất tối thiểu là 60 ngày làm việc chỉ để tiếp nhận được hồ sơ mua nhà của bạn, bao gồm gửi thông báo cho Sở Xây dựng trước 30 ngày làm việc và thời gian tiếp nhận hồ sơ tối thiểu là 30 ngày làm việc.

“Thời gian mở phân phối nhà ở xã hội giai đoạn này quá dài, gây ảnh hưởng tới số đợt mở phân phối trong năm làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh dự án”, VNREA nhận định.

Từ bất cập này, VNREA kiến nghị Chính phủ sửa đổi 1 số quy định này theo hướng rút ngắn thời gian thông báo và nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đồng thời, để chắc chắn tài liệu về việc phân phối nhà ở xã hội đến được có đông đảo người dân, yêu cầu quy định rõ thời hạn Sở Xây dựng phải đăng tải tài liệu trên website. Ví dụ: Chậm nhất là 3 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Sở thi công có trách nhiệm đăng tải thông báo trên website của Sở.

Cũng liên quan đến hồ sơ chuyển nhượng nhà ở xã hội, VNREA cho hay, đối có người mua nhà, theo điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, người lao động đang làm việc ở 1 số công ty khi mua nhà ở xã hội phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và hiện trạng nhà ở. Thực tế, người mua nhà gặp nhiều gặp khó khi xin xác nhận nội dung này vì cơ quan, tổ chức nơi người mua nhà đang làm việc chẳng thể nắm được hoặc không muốn xác nhận về hiện trạng nhà ở của nhân viên.

Để giải quyết bất cập này, VNREA yêu cầu 1 số cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc giải đáp cụ thể về điểm này theo hướng người mua nhà chỉ cần xin xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú về hiện trạng nhà ở vì đây mới là nơi quản lý hiện trạng nhà ở của người dân.

Ngoài ra, VNREA còn nêu ra 1 số bất cập liên quan đến thủ tục chuyển nhượng ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội. Trong đây, so có quy định ở Nghị định 100/2015/NĐ-CP, quy định ở Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội đã bổ sung trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc gửi danh sách đối tượng chuẩn bị được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tới Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp.

VNREA kiến nghị UBND TP.Hà Nội bỏ quy định này. Theo đây, chủ đầu tư chỉ gửi danh sách đối tượng chuẩn bị được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đến Sở Xây dựng theo quy định ở Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Nếu cần kiểm tra, thẩm định, trên cơ sở danh sách Chủ đầu tư đã gửi, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp có 1 số sở ngành liên quan để thực hiện.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VTC

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *