Lấn, chiếm đất sẽ bị phạt lên đến 1 tỷ đồng

Chính phủ đã đưa ra nghị định mới về xử phạt một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Hình minh họa

Theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 19/11, một số hành vi lấn, chiếm đất sẽ bị xử phạt lên đến 1 tỷ đồng.

Cụ thể, trường hợp lấn, chiếm đất phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn có hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng nếu quy mô đất lấn, chiếm dưới 0,05 ha; phạt tiền từ 20 – 40 triệu đồng nếu quy mô đất lấn, chiếm từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha; phạt tiền từ 40-100 triệu đồng nếu quy mô đất lấn, chiếm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha; phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng nếu quy mô đất lấn, chiếm từ 0,5 đến dưới 1 ha; phạt tiền từ 200 – 500 triệu đồng nếu quy mô đất lấn, chiếm từ 1 ha trở lên.

Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp ở khu vực thành phố thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối có loại đất tương ứng quy định nêu trên, mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối có cá nhân và không quá 1 tỷ đồng đối có tổ chức.

Trường hợp lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình và đất công trình có hành lang bảo vệ đất trụ sở làm việc và cơ sở vận hành sự nghiệp của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về vận hành đầu tư thi công; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm chất liệu thi công, sản xuất, kinh doanh chất liệu thi công; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh nhà đất, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Zing

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *