Loạt kiến nghị “gỡ vướng” cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Các quy định liên quan đến vấn đề cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam tiếp tục được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị tháo gỡ.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) mới đây có văn bản chỉ rõ những vướng mắc liên quan đến việc cho phép người nước ngoài được mua, có nhà ở ở Việt Nam.

VNREA tiếp tục kiến nghị gỡ vướng liên quan đến việc người nước ngoài được phép mua nhà ở Việt Nam

Thứ nhất: Vướng mắc trong những chuyển nhượng liên quan tới BDS của người nước ngoài, người Việt Nam an cư ở nước ngoài ở Luật Kinh doanh Bất động sản.

Hiện nay, theo khoản 2 Điều 14 Luật Kinh doanh BDS quy định: “Người Việt Nam an cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê những loại BDS để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Người Việt Nam an cư ở nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình thi công để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình thi công đây.”

VNREA cho rằng bởi thế, cá nhân nước ngoài chỉ được mua nhà ở, không được mua những loại hình BDS khác như BDS du lịch trong khi nhu cầu thực ở của cá nhân nước ngoài đối có loại hình sản phẩm này là rất lớn. Cho phép cá nhân nước ngoài mua công trình thi công không phải là nhà ở như BDS du lịch sẽ góp phần lôi kéo nguồn vốn lớn đầu tư vào phân khúc BDS này và vẫn có thể quản lý bằng những quy định về điều kiện, thủ tục mua BDS của người nước ngoài tương tự như quy định đối có nhà ở.

Ngoài ra, Luật Kinh doanh Bất động sản cũng chưa có định nghĩa “nhà” theo quy định ở khoản 2 Điều 14 được hiểu như thế nào, có trùng có “nhà ở” theo quy định của Luật Nhà ở hay không. Do đây, việc ứng dụng những quy định liên quan tới chuyển nhượng mua, thuê mua BDS có tố chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam an cư ở nước ngoài chưa được rõ ràng và không thống nhất giữa những địa phương.

Từ những lập luận đây, VNREA kiến nghị Quốc hội tham khảo sửa đổi khoản 2 Điều 14 Luật kinh doanh BDS theo hướng cho phép cá nhân nước ngoài được mua những BDS khác không phải là nhà ở. Bổ sung vào Luật Kinh doanh BDS quy định về điều kiện mua, thuê mua, thuê những loại BDS không phải nhà ở của cá nhân nước ngoài.

Đối có Chính phủ, VNREA kiến nghị Chính phủ tham khảo Ban hành Nghị định quy định chi tiết những loại BDS không phải là nhà ở mà cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua, trong đây có BDS du lịch.

Thứ hai: Bất cập pháp lý chứng minh và điều kiện được có nhà ở của người nước ngoài liên quan đến Điều 159 của Luật Nhà ở; Khoản 3 Điều 15 của Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.

Theo đây, giai đoạn này Luật Nhà ở và Nghị định 99 chỉ thừa nhận điều kiện của người nước ngoài được mua nhà ở ở Việt Nam là có hộ chiếu còn giá trị có đâyng dấu kiếm chứng nhập cảnh của Cơ quan xuất nhập cảnh.

Khoản 3 Điều 15 của Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú quy định: người có thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn giá trị của thẻ. Việc này dẫn tới nhữngh hiểu và ứng dụng không thống nhất giữa những Cơ quan Nhà nước và gây gặp khó cho người nước ngoài khi mua nhà ở Việt Nam.

Do đây, VNREA kiến nghị Quốc hội tham khảo bổ sung vào Luật Nhà ở về trường hợp người nước ngoài có thẻ tạm trú còn thời hạn thì không ép buộc phải có hộ chiếu có dấu kiểm chứng nhập cảnh.

Thứ ba: Vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhân cho người mua nhà là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện có cá nhân nước ngoài thì được cấp GCN nhà ở thấp tầng cho người nước ngoài mua nhà ở những Dự án của chủ đầu tư theo những căn cứ gồm: Điểm a khoản 2 Điều 161 của Luật Nhà ở; Điều 5, 55 của Luật đất đai; Khoản 1 Điều 19 của Luật Kinh doanh bất động sản; Điều 186 của Luật đất đai.

Cụ thể, Theo Luật Nhà ở, cá nhân nước ngoài được mua và có nhà ở riêng lẻ bao gồm villa, nhà liền kề trong dự án đầu tư thi công nhà ở.

Theo khoản 1 Điều 19 của Luật Kinh doanh bất động sản, thì việc chuyển nhượng nhà, công trình thi công phải gắn có quyền sử dụng đất. Thực tế, có những nhà ở riêng lẻ trong những dự án nhà ở, giá phân phối nhà ở theo hợp đồng chuyển nhượng ký giữa chủ đầu tư và bạn là giá đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, nghĩa là người mua nhà ở sẽ được sử dụng riêng có phần đất này.

Theo khoản 1 Điều 186 của Luật đất đai năm 2013 thì chỉ ghi nhận người Việt Nam an cư ở nước ngoài thuộc những đối tượng có quyền có nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hĩru nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở ở Việt Nam, mà không ghi nhận quyền có nhà ở của người nước ngoài thuộc đối tượng được có nhà ở.

Do đây, theo VNREA, những quy định nêu trên dẫn tới nhiều nhữngh hiểu và ứng dụng không thống nhất. Với nhiều Dự án đã có văn bản chấp thuận phân phối nhà cho người nước ngoài, khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gấn liền có đất (GCN) đối có nhà ở cho cá nhân nước ngoài thì Cơ quan cấp GCN từ chối có nguyên do: Cá nhân nước ngoài không phải là người sử dụng đất và không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền theo Điều 5, 55 của Luật đất đai cũng như không được ghi nhận quyền sử dụng đất theo Điều 186 của Luật đất đai năm 2013.

VNREA đã có kiến nghị bổ sung quy định của Luật Đất đai hoặc ban hành văn bản giải đáp về trường hợp cấp GCN cho người nước ngoài mua nhà ở ở Việt Nam. Đề nghị điều chỉnh chỉ cấp Giấy chứng nhận 1 lần cho người mua (mua nhà/căn hộ chung cư và công trình khác thuộc dự án) và Chủ đầu tư đối có phần công trình gắn liền có đất mà Chủ đầu tư giữ lại để kinh doanh.

Canhogemriversidehcm.com – Theo DĐDN

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *