Luật “đá” luật trong quản lý đất đai

Từ Báo cáo phân tích toàn diện chính sách bán hàng pháp luật quản lý đất đai từ năm 2013 đến nay của Chính phủ, thấy rõ hiện trạng luật “đá” luật thiếu đồng bộ và chồng chéo, trong khi đây, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai chưa được rà soát, hệ thống hóa không ngừng nghỉ và kịp thời.

Chính phủ cho rằng, 1 số chủ trương, chính sách bán hàng của Đảng có tính chất định hướng lâu dài, có tính chiến lược nhưng chưa được thể chế hóa kịp thời do việc tổng kết thực tiễn, tìm hiểu lý luận chưa đầy đủ, độc đáo như vấn đề kinh tế, tài chính đất đai; định giá đất theo cơ chế phân khúc; quy hoạch sử dụng đất; ứng dụng công nghệ tài liệu trong quản lý đất đai; giải quyết một vài vấn đề phức tạp, có tính lịch sử qua một vài thời kì như: đất nông, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, đất quốc phòng kết hợp làm kinh tế.

Thực tiễn cũng như đề nghị hội nhập quốc tế đã phát sinh vấn đề mới nhưng cơ chế chính sách bán hàng hiện hành chưa có quy định đầy đủ để kịp thời điều chỉnh, như chính sách bán hàng sử dụng đất cho người nước ngoài, condotel, officetel…

Một số nội dung quy định trong Luật Đất đai và một vài pháp luật khác có liên quan có phạm vi điều chỉnh và nội dung chưa thống nhất, thiếu đồng bộ như chưa có sự thống nhất giữa quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư về chủ thể sử dụng đất. Hay quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chỉ định chủ đầu tư giữa Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và Luật Nhà ở chưa thống nhất; Thẩm quyền chấp thuận sự cần thiết phải thu hồi đất và thẩm quyền chọn lọc chủ trương đầu tư, chọn lọc dự án đầu tư giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư chưa thống nhất.

Chưa có sự đồng bộ giữa quy định gia hạn công đoạn sử dụng đất; việc xử lý vấn đề đất đai, tài sản gắn liền trong trường hợp dự án bị chấm dứt vận hành có đất theo quy định ở Điều 64 Luật Đất đai và Điều 46, Điều 48 Luật Đầu tư.

Rất nhiều vấn đề bất nhất và “đá” nhau khác còn có thể kể đến là, chưa có sự thống nhất và rõ ràng giữa pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh BDS và pháp luật về đầu tư liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất khi mua bán 1 phần hoặc tất cả dự án đầu tư.

Có sự chồng lấn, không thống nhất trong quy định về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối có dự án đầu tư thi công khu thành phố giữa Luật Đầu tư, Luật Nhà ở. Quy định về mối quan hệ giữa một vài quy hoạch và một vài cấp quy hoạch thiếu khả thi, đồng bộ, thống nhất, tạo ra độ trễ làm chậm công đoạn lập, phê duyệt quy hoạch…

Thêm vào đây, một vài văn bản quy định chi tiết thi hành Luật thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương còn chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời. Các quy định về phương pháp, chế tài xử lý vi phạm pháp luật chưa đầy đủ, thiếu quy định về trách nhiệm, hành chính, hình sự để răn đe, ngăn ngừa một vài hành vi vi phạm pháp luật. Nguyên nhân của các hạn chế, vướng mắc, theo Chính phủ, có cả lý do khách quan và chủ quan, nhưng lý do chủ quan là chủ yếu.

Cụ thể, 1 số vấn đề về lý luận quản lý, sử dụng đất đai gắn có quan hệ kinh tế phân khúc định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được tìm hiểu căn cơ, thấu đáo để định hình khi thi công chính sách bán hàng, pháp luật. Sự phối hợp giữa một vài cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và một vài cơ quan tìm hiểu trong quá trình thi công chính sách bán hàng, pháp luật ở cấp Trung ương và địa phương chưa được nghiêm ngặt.

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý phản biện của người dân, việc phân tích tác động và thẩm định chính sách bán hàng, pháp luật trước khi ban hành đôi khi còn hình thức, chưa hiệu quả, đầu tư cho công tác này còn hạn chế. Chưa có quy định cụ thể về chính sách bán hàng đất đai giữa một vài dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dự án công nghệ cao có một vài dự án đầu tư phát triển BDS để lôi kéo đầu tư phát triển sản xuất…

Kiến nghị sửa đổi 10 luật

“Vá” lại một vài lỗ hổng trong quản lý đất đai, Chính phủ vừa có kiến nghị Quốc hội tham khảo sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đất đai và 9 luật có liên quan gồm Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BDS, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch thành phố, Luật Xử lý vi phạm hành chính…

Theo Chính phủ, cần sửa đổi nhằm khắc phục hiện trạng chồng chéo, thiếu thống nhất, đồng bộ; tháo gỡ được các gặp khó, vướng mắc, bất cập và phát sinh trong thực tiễn, khắc phục hiện trạng thất thoát, lãng phí; tạo điều kiện để một vài luật đi vào cuộc sống, thuận lợi cho công tác tổ chức thi hành; phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia.

Trong thời gian chưa sửa kịp thời Luật Đất đai và pháp luật khác có liên quan, đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm để xử lý 1 số nội dung liên quan đến quản lý đất đai.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vneconomy

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *