Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vi phạm nguyên tắc ngang giá?

HoREA cho rằng một số quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản chưa chắc chắn qui định “ngang giá, cộng thời điểm”.

Ngày 25/7, Hiệp hội BDS TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT. Tại văn bản này, HoREA cho rằng một số quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản chưa chắc chắn qui định “ngang giá, cộng thời điểm”.

HoREA chỉ rõ, Luật Quản lý sử dụng tài sản công quy định: “Giá trị tài sản công dùng để chi trả cho nhà đầu tư dự án BT được xác định theo giá thị trường ở thời điểm chi trả”. Giá trị quyền sử dụng đất được sử dụng để chi trả dự án BT được xác định theo “giá thị trường ở thời điểm chi trả theo quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất”.

“Các quy định nêu trên chưa thích hợp, chưa sát có thực ở hoạt động dự án BT và chưa chắc chắn qui định “ngang giá, cộng thời điểm”, HoREA nhấn mạnh.

HoREA cho rằng một số quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản chưa chắc chắn qui định “ngang giá, cộng thời điểm” – Ảnh: Thy Huệ.

Cụ thể, về khái niệm “giá thị trường”, ở thời điểm đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư dự án BT và ký hợp đồng BT thì đã xác định được “giá trúng thầu công trình BT” và giá trúng thầu này chính là giá thị trường. Theo qui định “ngang giá” thì đúng lý ra “giá trị quỹ đất hoặc trụ sở làm việc” dùng để chi trả dự án BT cũng phải được xác định ở thời điểm này.

Vì vậy, cụm từ “ở thời điểm chi trả” ở một số quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công là chưa hợp lý, cần sửa đổi thành “ở thời điểm ký hợp đồng BT” để chắc chắn qui định “ngang giá, cộng thời điểm”.

Bên cạnh đây, cụm từ “theo quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất” trong một số quy định trên cũng chưa biểu hiện đầy đủ, vì chưa bao gồm một số phương thức đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất. HoREA cho rằng cần thay thế cụm từ trên bằng cụm từ “theo quy định của pháp luật” để có sự linh hoạt, thống nhất.

Ngoài ra, HoREA cũng cân nhắc việc xác định giá trị quỹ đất dùng để chi trả hợp đồng BT khi dự thảo quy định không đúng.

“Dự thảo nghị định đưa ra phương thức xác định giá trị quỹ đất chi trả dự án BT cho nhà đầu tư tương tự như phương thức xác định “giá khởi điểm đấu giá” được quy định ở Khoản (2.a) Điều 24 Nghị định 151/2017/NĐ-CP. Nhưng trong thực tiễn đấu giá, “giá khởi điểm đấu giá” quỹ đất lại thường thấp hơn “giá trúng đấu giá”.

Ví dụ vụ đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (Quận 1, TP.HCM), “giá khởi điểm đấu giá” là 550 tỷ đồng nhưng “giá trúng đấu giá” là 1.430 tỷ đồng, gấp 2,6 lần. Nếu nội dung này của dự thảo nghị định được thông qua thì kết quả xác định giá trị quỹ đất chi trả sẽ không chắc chắn được “qui định ngang giá, theo giá thị trường ở cộng thời điểm”, HoREA đưa ra giả thiết.

HoREA cũng cân nhắc việc xác định giá trị quỹ đất dùng để chi trả hợp đồng BT khi dự thảo quy định không đúng – Ảnh: Thy Huệ.

Đối có trường hợp sử dụng quỹ đất chưa giải tỏa mặt bằng, việc xác định giá trị quỹ đất chi trả được quy định ở Khoản b, Điều 8 của dự thảo: “Nhà đầu tư thực hiện ứng trước giá thành bồi thường giải phóng mặt bằng theo Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và số tiền này được tính vào giá trị của hợp đồng BT; không tính giá thành lãi vay huy động vốn vào dự án BT đối có khoản giá thành này”.

HoREA cho rằng quy định như trên là không đúng, bởi lẽ giá trị công trình cơ sở hạ tầng của hợp đồng BT không bao gồm giá thành bồi thường giải phóng mặt bằng quỹ đất chi trả dự án BT. Lẽ ra, phải quy định số tiền này “được khấu trừ vào giá trị quỹ đất chi trả và chi trả dự án BT” thì mới đúng.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VTC

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *