Luật Xây dựng ‘lộ’ nhiều khiếm khuyết sau 5 năm thực hiện

Sau hơn 5 năm thực hiện, luật Xây dựng đã bộc lộ một số mặt khiếm khuyết, 1 số chế định không còn thích hợp hoặc cần được xây dựng mới.

Ngày 2/7, Hiệp hội BDS TP.HCM (HoREA) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cộng một số ban ngành liên quan về đề xuất sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật Xây dựng.

HoREA cho rằng, sau hơn 5 năm thực hiện, luật Xây dựng đã bộc lộ một số mặt khiếm khuyết, 1 số chế định không còn thích hợp hoặc cần được xây dựng mới, nên rất cần thiết tìm hiểu sửa đổi, bổ sung.

Trong đây có 5 hạn chế: Chưa chắc chắn tính hệ thống, đồng bộ; phương thức xây dựng luật kiểu “Luật khung, Luật ống” khó đấu tranh nhằm hạn chế lợi ích cục bộ của một số bộ, ngành;

Công tác thực thi pháp luật và việc quy định về một số điều kiện, cơ chế thực thi pháp luật của hệ thống một số văn bản dưới luật; thủ tục hành chính rườm rà, bất cập; trách nhiệm và năng lực thi hành công vụ của 1 số cán bộ, công chức, viên chức nhà nước còn hạn chế.

Bộ Xây dựng nên tập trung vào việc ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng

Theo HoREA, quy trình cấp giấy phép xây dựng lẽ ra phải bao gồm cả quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật. Thế nhưng, theo luật xây dựng giai đoạn này lại tách thành 3 quy trình: Quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở; quy trình thẩm định kiến trúc kỹ thuật; quy trình cấp giấy phép xây dựng.

Trong đây, Cục Quản lý vận hành xây dựng (Bộ Xây dựng) có thẩm quyền rất rộng trong lĩnh vực vận hành đầu tư xây dựng, thẩm định kiến trúc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý năng lực vận hành xây dựng, an toàn…

Căn cứ một số quy định pháp luật hiện hành, thì toàn bộ một số công trình cấp I (từ 25 tầng hoặc trên 75 m) trong toàn quốc đều phải được Cục Quản lý vận hành xây dựng thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật (2 lượt thẩm định).

“Điều bất cập là sau khi đã được Cục Quản lý vận hành xây dựng thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật, chủ đầu tư vẫn phải nộp hồ sơ về Sở Xây dựng ở địa phương để xin cấp giấy phép xây dựng. Trên thực ở, chủ đầu tư dự án nhà ở còn phải trực tiếp thực hiện thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy ở Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) và thẩm duyệt cao độ tĩnh không ở Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng).

Trong khi luật Xây dựng quy định trách nhiệm của cơ quan thẩm định kiến trúc xây dựng phải chủ động thảo luận tài liệu có một số cơ quan nhà nước có liên quan. Đây là bất hợp lý cần được tham khảo giải quyết triệt để khi sửa đổi, bổ sung luật Xây dựng”, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA nói.

Theo ông Châu, Bộ Xây dựng nên tập trung vào việc ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng; xây dựng hệ thống định mức, đơn giá, suất đầu tư xây dựng; quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; nguyên tắc quốc gia về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, nghiệm thu công trình; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn; thực hiện phương thức hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm…

Sau hơn 5 năm thực hiện, luật Xây dựng đã bộc lộ một số mặt khiếm khuyết, 1 số chế định không còn thích hợp hoặc cần được xây dựng mới.

Nên sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 luật Xây dựng 2014 theo hướng tích hợp quy trình cấp giấy phép xây dựng bao gồm trong đây cả quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật. Phân cấp và giao quyền cho UBND cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt kiến trúc xây dựng công trình (kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật) và cấp giấy phép xây dựng một số công trình xây dựng trên địa bàn, trừ công trình cấp độc đáo.

Trường hợp UBND cấp tỉnh có đề nghị thì Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng.

Về lâu dài cần xã hội hóa công tác thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm ban hành Quy chuẩn xây dựng, nguyên tắc kiến trúc và thực hiện công tác hậu kiểm, để nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng.

Như Sở Xây dựng TP.HCM đã tích hợp một số quy trình thẩm định kiến trúc xây dựng vào quy trình cấp giấy phép xây dựng. Nhờ đây, đã rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 122 ngày xuống chỉ còn 42 ngày.

Đồng thời, HoREA cũng kiến nghị sửa đổi Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng, bổ sung một số trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VTC

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *