Lùi thông qua gần 1 năm, “số phận” Luật Đặc khu sẽ ra sao?

Sau 1 thời gian đình trệ, dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc theo hướng thi công 1 luật chung.

Dự án Luật Đặc khu đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp có Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đi vào hoạt động.

Tờ trình về Chương trình thi công luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình thi công luật, pháp lệnh năm 2019 do Chính phủ vừa gửi lên Quốc hội cho biết, Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp có Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thi công phương án chỉnh lý, đã đi vào hoạt động dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Theo đó, dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ được hoàn chỉnh theo hướng thi công 1 luật chung.

Theo Chính phủ, chỉ đạo này được thực hiện Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, ở Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 30/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận ở buổi họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo quốc gia về thi công một số đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Liên quan tới Dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, trong quá trình trao đổi, nhiều ý kiến băn khoăn về quy định cho nhà đầu tư thuê đất có thời hạn lên đến 99 năm (quy định hiện hành tối đa là 70 năm) và 1 số ưu đãi được cho không cần thiết.

Sau đó, ở kỳ họp Quốc hội tháng 6/2018, Quốc hội đã cho ý kiến về việc rút nội dung biểu quyết thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế độc đáo Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (Luật Đặc khu).

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, dự án Luật Đặc khu là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, đó là vấn đề mới, phức tạp, còn nhiều ý kiến, Thường vụ Quốc hội thống nhất có Chính phủ lùi chương trình dự án luật để có thêm thời gian tìm hiểu, đã đi vào hoạt động.

Kết quả biểu quyết có 423 đại biểu tán thành, tương đương 85,63% chấp nhận rút nội dung biểu quyết thông qua dự án luật và nghị quyết về thi hành luật này.

Tiếp đó, tài liệu trước phiên khai mạc diễn ra vào tháng 10, Quốc hội cho biết, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, UB Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đang chỉ đạo một số cơ quan hữu quan tiếp tục dự trù, lấy ý kiến rộng rãi, làm tốt công tác tài liệu, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

“Trên cơ sở tìm hiểu kỹ lưỡng, thận trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội tham khảo, chọn lọc vào thời điểm phù hợp nhằm cung cấp một số đề nghị về phát triển kinh tế gắn có bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và xã hội” – báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu đề nghị Quốc hội cho phép chưa trình dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo ở kỳ họp này.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *