Mở lối cho cuộc cách mạng về quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP giải đáp thi hành Luật Quy hoạch. Đây là văn bản vô cộng quan trọng, mở lối cho 1 cuộc “một vàih mạng về quy hoạch” ở Việt Nam.

Ngày 7/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quy hoạch.

Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 là khung pháp lý quan trọng để thực hiện cuộc một vàih mạng quy hoạch ở Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa có nghị định giải đáp, nên chưa thể triển khai sớm một vài phần việc quan trọng theo quy định của luật này. Các bộ, ngành, địa phương cũng chưa thể lập quy hoạch mới cho GĐ 2021 – 2030.

Có không ít tài liệu được nhắc tới trong thời gian gần đây. Đó là có tới 39 quy hoạch ngành quốc gia, 63 quy hoạch tỉnh chưa thể triển khai do chưa có giải đáp cụ thể. Các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 2016 – 2020 của 1 số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre… cũng chưa thể ban hành do chưa có giải đáp chi tiết. Thậm chí, việc có tới mấy trăm dự án dang dở vì quy hoạch cũng đã được nhấn mạnh.

Nguyên nhân của hiện trạng này không hẳn do chưa có giải đáp thi hành Luật Quy hoạch, nhưng dù vậy, toàn bộ đã được tháo gỡ khi Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP giải đáp thi hành Luật Quy hoạch. Nghị định này ngay tức thì có hiệu lực thi hành, bắt đầu từ ngày 7/5/2019, có vô vàn giải đáp liên quan đến một vài nhiệm vụ lập quy hoạch, tổ chức giải đáp lập quy hoạch, một vài nội dung về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh…

Có giải đáp, sẽ không còn chỗ cho việc “viện cớ” để chậm trễ trong thi công quy hoạch. Có giải đáp, các con phố cũng đã mở, nên cần sự bắt tay hợp tác và sự nỗ lực gắng sức của toàn bộ một vài bộ, ngành, địa phương. Nếu không, sẽ không kịp cho kỳ quy hoạch 2021-2030, sẽ lỡ thời cơ phát triển của đất nước.

Cũng cần nhắc lại rằng, quá trình thi công và thông qua Luật Quy hoạch đã gặp không ít tiếng nói ngược chiều, bởi vẫn còn các cơ quan quản lý muốn khư khư ôm tư duy quản lý kiểu cũ, không muốn mất đi các lợi ích cục bộ của ngành mình, lĩnh vực mình… Dù Luật đã được thông qua, nhưng ở đây đó tư duy ấy vẫn tồn tại.

Bởi thế, kể cả khi đã có Nghị định giải đáp, thì hành trình triển khai sẽ còn cam go, thử thách, để ít nhất và trước mắt, toàn bộ một vài bộ, ngành, một vài cơ quan quản lý, một vài chuyên gia… cộng ngồi lại thi công 1 quy hoạch tổng thể quốc gia cũng như vô vàn quy hoạch khác theo biện pháp tích hợp.

Làm sao để Luật Quy hoạch được thực thi 1 một vàih đúng luật và khả thi, hiệu quả? Điều này không chỉ tùy thuộc vào 1 nghị định giải đáp thi hành Luật, mà còn tùy thuộc vào một vài nghị định giải đáp thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch, cho đến nay, cũng chưa thể ban hành. Và quan trọng hơn, chính là sự một vàih tân tư duy, là sự sẵn sàng đổi mới, là cam đoan hợp tác và hành động của cả bộ máy chính trị.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Báo đầu tư

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *