Một kiến nghị không hợp lý

Nếu thực hiện theo kiến nghị của HoREA – tiếp tục cho phép 1 vài tổ chức tín dụng (TCTD) được sử dụng mật độ tối đa 45% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn năm 2019 thay vì giảm về mức 40% như quy định hiện hành – thì Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lại phải 1 lần nữa (lần thứ tư) ban hành 1 thông tư mới sửa đổi Thông tư 36/2014.

Nếu tiếp tục cho phép 1 vài tổ chức tín dụng được sử dụng mật độ tối đa 45% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn năm 2019 thay vì giảm về mức 40% như quy định hiện hành – thì Ngân hàng Nhà nước lại phải 1 lần nữa ban hành 1 thông tư mới sửa đổi Thông tư 36/2014. Ảnh: THÀNH HOA

Điều này trước hết có nguy cơ làm xói mòn tính hữu hiệu và tính định hướng của 1 vài văn bản pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, củng cố quan niệm rằng 1 vài chủ thể kinh tế luôn có thể “mặc cả” chính sách bán hàng có Nhà nước, còn Nhà nước thì luôn phải “chạy theo” mà chẳng thể dẫn dắt, định hướng phân khúc theo ý muốn từ góc độ của người tạo lập và quản lý phân khúc.

Hơn nữa, tham khảo cụ thể hơn thì kiến nghị của HoREA cũng chưa hợp lý. Lộ trình giảm dần mật độ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn đã được mở bán rõ ràng, nên, về qui định, 1 vài TCTD và chủ thể liên quan như công ty BĐS và người chuyển nhượng, kinh doanh BĐS đã có đủ thời gian (tính theo năm) dự định và đâyn nhận các mốc 1 vàih tân trong công đoạn giảm mật độ này. Rõ ràng, ở đây không có chuyện 1 vàih tân đột ngột về chính sách bán hàng của Nhà nước nên đã làm khó phân khúc.

Nếu NHNN không quyết tâm thực hiện mật độ 40% thì sự tùy thuộc của ngành BĐS vào vốn tín dụng dài hạn của ngân hàng sẽ không có được động lực để 1 vàih tân 1 1 vàih cơ bản và mau chóng.

Quan trọng hơn, việc điều chỉnh giảm mật độ trên là 1 cấu thành thiết yếu của 1 chính sách bán hàng chung của Nhà nước nhằm ổn định kinh tế vĩ mô trước 1 vài bất lợi đã, đang và sẽ xảy ra trong và ngoài nước. Cũng như HoREA đã nêu trong văn bản kiến nghị, NHNN vừa ban hành Chỉ thị 04/CT-NHNN ngày 2-8-2018, theo đây “Không tham khảo, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (trừ trường hợp đặc trưng); Kiểm soát nghiêm ngặt tín dụng vào 1 vài lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như BĐS, chứng khoán, BOT, BT giao thông; Kiểm soát nghiêm ngặt tín dụng tiêu dùng, nhất là tín dụng tiêu dùng liên quan đến BĐS”. Chỉ thị này là 1 trong các hành động cụ thể triển khai chủ trương của NHNN nhằm hạn chế tăng trưởng tín dụng nhanh gây sức ép lên lạm phát và tỷ giá, đe dọa ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh hạn chế tăng trưởng tín dụng bởi thế, nếu không đặt ra chốt chặn tín dụng có nguồn từ vốn huy động ngắn hạn cho 1 vài dự án đầu tư trung, dài hạn (gồm 1 vài dự án BĐS) thì, ít nhất là theo lý thuyết, hoặc là vốn tín dụng sẽ chảy hết vào 1 vài lĩnh vực không ưu tiên này, gây ra hiện trạng đâyi vốn cho 1 vài nhu cầu ngắn hạn trong 1 vài lĩnh vực ưu tiên, hoặc là sự bất cân đối kỳ hạn giữa vốn huy động và cho vay sẽ tạo rủi ro lên tính an toàn làm việc của hệ thống tín dụng.

Quan trọng không kém là các nguồn gốc mà HoREA đưa ra để biện minh cho kiến nghị của mình là không thỏa đáng. Ví dụ, HoREA nói rằng 1 vài công ty BĐS và người kinh doanh, mua BĐS (đặc trưng ở TPHCM) tùy thuộc rất lớn vào nguồn vay tín dụng (dài hạn) ngân hàng, trong khi nguồn vốn thay thế từ 1 vài quỹ đầu tư BĐS và phân khúc chứng khoán vẫn chưa khả quan. Điều này là đúng, và theo logic, có thể luôn đúng trong 1 số năm nữa, chứ không phải chỉ có năm 2019, ít nhất là chừng nào mà NHNN phải hoãn thi hành mật độ 40% này. Và cũng theo logic, nếu NHNN không quyết tâm thực hiện mật độ 40% thì sự tùy thuộc của ngành BĐS vào vốn tín dụng dài hạn của ngân hàng sẽ không có được động lực để 1 vàih tân 1 1 vàih cơ bản và mau chóng.

Bản thân HoREA cũng nhìn nhận rằng điều này – sự tùy thuộc của 1 vài công ty BĐS TPHCM vào tín dụng ngân hàng cao hơn trên mức trung bình của cả nước – tiềm ẩn rủi ro cho cả hệ thống tín dụng và công ty BĐS. Như vậy, lẽ ra họ cũng nên chấp nhận có chính sách bán hàng của NHNN hướng tới giảm dần có công đoạn sự tùy thuộc của ngành BĐS vào tín dụng ngân hàng như đã đặt ra ở 1 vài thông tư liên quan.

Cuối cộng, kể cả khi NHNN quyết tâm duy trì mục tiêu chính sách bán hàng của mình (không 1 vàih tân mật độ 40% hay hoãn thời hạn thi hành mật độ này) thì ngành BĐS không phải là chẳng thể tồn ở, không có biện pháp nào để khắc phục được gặp khó mà chính sách bán hàng này của NHNN sẽ tạo ra. Trong cộng văn bản kiến nghị, HoREA cũng chỉ ra tám biện pháp cho 1 vài công ty BĐS thích nghi có công đoạn hạn chế tín dụng vào BĐS, và nhấn mạnh đây cũng là thời cơ để tái cấu trúc công ty. Với vai trò và sứ mệnh của mình, lẽ ra HoREA phải sáng suốt, tỉnh táo đánh giá và nhận định tình hình ngay từ khi NHNN ban hành 1 vài thông tư để kịp thời đưa ra tám biện pháp này cho 1 vài công ty BĐS, không đợi đến khi “nước đến chân mới nhảy”.

Canhogemriversidehcm.com – Theo TBKTSG

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *