Nghị định 25/2020 có hiệu lực: “Nút thắt” lớn trên thị trường bất động sản được gỡ

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ 20/4/2020. Với 1 số nội dung được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 25 sẽ góp phần tháo gỡ 1 số vướng mắc, thúc đẩy phân khúc BĐS phát triển.

Hàng loạt dự án BĐS sẽ được đẩy nhanh công đoạn

Ông Nguyễn Đăng Trương – Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên cơ sở kế thừa các quy định đã ổn định và vẫn còn thích hợp của Nghị định 30/2015/NĐ-CP, Nghị định 25 tập trung vào khắc phục các hạn chế, bất cập và chồng chéo trong quá trình thực hiện ở 1 số địa phương.

Quy định chi tiết vấn đề đang “tắc”

Cụ thể, theo ông Trương, Nghị định 25 đã có các 1 sốh tân, trong đây vượt trội là đi vào quy định chi tiết, quy định cụ thể 1 số điều của Luật Đấu thầu như: Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hợp tác công-tư (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP; dự án đầu tư có sử dụng đất để thi công nhà ở thương mại, công trình thương mại, dịch vụ, công trình đa năng, công trình đa năng cho mục đích kinh doanh; dự án không thuộc hai loại trên nhưng phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

Vị Cục trưởng phân tích, Nghị định 25 làm rõ, đi vào chi tiết hơn 1 số điều của Luật đầu tư về 1 số trường hợp giao đất, cho thuê đất. Trong đây, việc cho thuê, giao đất sẽ được phân định rõ về 1 số trường hợp sử dụng phân định trường hợp đấu thầu hay đấu giá. Cụ thể, đấu thầu dự án ứng dụng theo Luật Đấu thầu; đấu giá quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai; chọn lọc chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư.

Bên cạnh đây, Nghị định cũng làm rõ 1 số vấn đề về điều kiện cần để xác định dự án đầu tư. Theo đây, 1 số dự án phải thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; chương trình phát triển thành phố (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển thành phố.

Ngày 28/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP

Ngày 28/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Đấu thầu về chọn lọc nhà đầu tư, thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP Ngày 28/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP

Đồng thời, dự án phải thích hợp có kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch thi công có mật độ 1/2.000 hoặc mật độ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu thành phố có mật độ 1/2.000 hoặc mật độ 1/5.000 theo quy định của pháp luật. Cùng có đây là không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, Nghị định 25 cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thời hạn phê duyệt danh mục dự án, ra mắt danh mục dự án cũng như 1 số cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể về từng trường hợp. Để 1 số cơ quan địa phương 1 số định rõ, cụ thể đầu mục công việc, tránh 1 số chồng chéo gây ách tắc thủ tục.

Về phân tích năng lực nhà đầu tư, Nghị định chỉ rõ Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp có 1 số cơ quan có liên quan phân tích sơ bộ năng lực, bí kíp của 1 số nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Cùng có đây phải chắc chắn 1 số tiêu chuẩn: Danh mục dự án phải được ra mắt rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm cơ sở xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án; Trường hợp có hai nhà đầu tư trở lên quan tâm, việc tổ chức đấu thầu ứng dụng quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 GĐ hai túi hồ sơ.

Về quy trình triển khai dự án, nhà đầu tư nộp giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái an cư (M2) và giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền (M3) được đề xuất trong hồ sơ dự thầu cho cơ quan quản lý nhà nước có công dụng căn cứ công đoạn thỏa thuận ở hợp đồng. Không tính lãi vay đối có kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái an cư.

Nhiều dự án được tái khởi động

Thời gian vừa qua, không ít dự án đầu tư có sử dụng đất ở 1 số địa phương vướng mắc liên quan đến pháp luật đất đai; quy trình đầu thầu; giao đất, cho thuê đất, đặc trưng là sự chồng chéo giữa Luật Đất đai và Luật Đấu thầu khiến không ít nhà đầu tư trúng đấu thầu chẳng thể triển khai kịp dự án theo kế hoạch, tạo thành điểm nghẽn lớn có công ty BĐS.

Theo TS. Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), xung đột này đã tạo ra thực thi rất khác nhau giữa 1 số địa phương, dẫn đến hiện trạng “loạn sứ quân” trong thực thi thủ tục hành chính.

Ông Lộc cho biết, có tới 20 chồng chéo, xung đột trong lĩnh vực nhà ở, đất đai, thi công, môi trường, đấu thầu. Trong đây, quy định không thống nhất, thiếu cụ thể trong Luật Đầu tư, Luật Đất đai và Luật Đấu thầu trong chọn lọc nhà đầu tư thông qua đấu giá đất, đấu thầu dự án có gắn liền có quyền sử dụng đất.

Cụ thể, Luật Đầu tư quy định UBND cấp tỉnh chọn lọc chủ trương đầu tư đối có dự án không thông qua đấu giá đất, đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư. Luật Đất đai quy định rõ 1 số trường hợp đấu giá, không đấu giá đất. Pháp luật đầu tư quy định 1 số trường hợp đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư.

Thế nhưng, Luật Đấu thầu chưa quy định rõ đấu thầu đối có loại đất nào (đã được hoặc chưa được giải phóng mặt bằng), Luật Đất đai chưa quy định rõ đã đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư theo pháp luật đầu thầu rồi có phải đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai không? Điều này dẫn đến sự lúng túng của 1 số địa phương trong việc ứng dụng 1 số quy phạm pháp luật đối có 1 số dự án đầu tư có sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo 1 số chuyên gia, điều 60 nghị định 25, đã quy định rõ việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu được thực hiện theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định ở Khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, theo đây ứng dụng tương tự thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đây, 1 số quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cũng như trách nhiệm của nhà đầu tư trúng đấu thầu, bên mời thầu và 1 số cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất đối có nhà đầu tư trúng đấu thầu, Nghị định 25 đã gỡ bỏ được nút thắt lớn nhất trong hành trình: đấu thầu – giao đất, cho thuê đất – triển khai dự án.

“Đây là mấu chốt căn cứ pháp lý quan trọng để 1 số cơ quan công dụng địa phương thực hiện việc giao đất, cho thuê đất đối có nhà đầu tư trúng đấu thầu, gỡ hiện trạng ách tắc thủ tục trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, các dự án án đang tồn đọng do chưa được Nhà nước giao đất/cho thuê đất trong thời gian qua, nay sẽ được tái khởi động, cắt giảm thiệt hại kinh tế cho cả nhà đầu tư và xã hội” – Vị chuyên gia khẳng định.

Canhogemriversidehcm.com – Theo DĐDN

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *