Nghiêm cấm người Việt đứng tên mua nhà cho người nước ngoài

Đó là 1 trong nhiều kiến nghị từ đoàn giám sát của Quốc hội có Chính phủ…

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày kết quả giám sát

Đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ, ban hành cơ chế, chính sách bán hàng để quản lý nghiêm ngặt, nghiêm cấm việc người Việt Nam đứng tên mua nhà, nhận mua bán quyền sử dụng đất, thuê đất cho người nước ngoài.

Đó là 1 trong nhiều kiến nghị từ đoàn giám sát của Quốc hội có Chính phủ.

Việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở thành thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 là chuyên đề đoàn giám sát thực hiện.

Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát trình bày trước Quốc hội sáng 27/5 cho thấy, hệ thống chính sách bán hàng, pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch thành thị được ban hành khá đầy đủ, cụ thể hóa kịp thời những chủ trương, chính sách bán hàng của Đảng, tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Tuy nhiên, lĩnh vực này còn không ít tồn ở, hạn chế, cần có nhữngh thức khắc phục trong thời gian tới.

Dự án BT, kẽ hở thất thoát ngân sách

Một số hạn chế được đề cập như, đến nay, vẫn còn 5 tỉnh, đô thị (Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Nam, Bến Tre và Cà Mau) chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020).

Hạn chế nữa được đoàn giám sát chỉ ra là việc triển khai thực hiện những quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn chậm và thiếu đồng bộ, thiếu kết nối nội khu và ngoại khu những dự án phát triển nhà ở, dịch vụ, thương mại, không cung cấp được nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gây quá tải, ách tắc giao thông, ảnh hưởng tới làm việc của thành thị và chất lượng cuộc sống của người dân.

Tại Hà Nội và Tp. HCM, mật độ đất dành cho giao thông chỉ đạt dao động 9% trong khi theo quy hoạch phải đạt 20-26% đối có thành thị trọng điểm, 18-23% đối có thành thị vệ tinh, 16-20% cho những thị trấn, mật độ đất bến bãi đỗ xe trên đất thi công thành thị đạt dưới 1% (yêu cầu phải đạt 3-4%).

Báo cáo giám sát cũng cho biết, việc triển khai những dự án BT chi trả bằng quỹ đất còn bất cập trong xác định quỹ đất được sử dụng để chi trả, xác định giá trị quyền sử dụng đất của quỹ đất này còn chưa rõ ràng về nhữngh thức, thời điểm xác định, dẫn đến chênh lệch giá trị quỹ đất được sử dụng để chi trả ở thời điểm tạm tính làm cơ sở đấu thầu dự án đầu tư và khi có chọn lọc giao đất, cho thuê đất.

Hầu hết những dự án BT đều chọn lọc nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu. Việc chi trả cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất chưa thích hợp có quy định của Luật Đất đai năm 2013 và là kẽ hở dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước.

Kết quả giám sát còn cho thấy, việc sử dụng đất quốc phòng còn để xảy ra hiện trạng lấn, chiếm, thi công công trình trái phép, sử dụng đất sai mục đích như ở 1 số khu đất ở Quận Hải An, Tp. Hải Phòng; ở Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa… Sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và 1 số địa phương trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng còn nhiều bất cập.

Ngoài ra, việc quản lý đất đai sử dụng cho 1 số dự án đầu tư thi công công trình văn hóa tâm linh còn thiếu nghiêm ngặt. Các dự án du lịch tâm linh này đều được giao khai thác 1 quỹ đất lớn, tuy nhiên, khi thực hiện những quy định của pháp luật về đất đai, chưa tách bạch rõ giữa đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có đất thương mại, dịch vụ….

Làm rõ trách nhiệm, báo cáo Quốc hội kỳ họp tới

Phần kết quả giám sát không nêu nhận định cũng như con số liên quan đến việc sử dụng nhà, đất của người nước ngoài, song phần kiến nghị, đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ, ban hành cơ chế, chính sách bán hàng để quản lý nghiêm ngặt, nghiêm cấm việc người Việt Nam đứng tên mua nhà, nhận mua bán quyền sử dụng đất, thuê đất cho người nước ngoài.

Chính phủ cũng được yêu cầu chỉ đạo những bộ, ngành, địa phương khắc phục những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch thành thị, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và có nhữngh thức xử lý cụ thể, báo cáo Quốc hội ở kỳ họp thứ 10 (tháng 10 /2020).

Đoàn giám sát còn yêu cầu Chính phủ đẩy nhanh việc ban hành nghị định về việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án thi công – chuyển giao (BT), trong đây nghiên cứu kỹ phương án chi trả cho những dự án thi công công trình hạ tầng sử dụng nguồn vốn đầu tư công bằng tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất, thay vì sử dụng trực tiếp quỹ đất để chi trả cho nhà đầu tư.

Kiến nghị khác có Chính phủ là chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện những dự án phát triển kinh tế – xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện công đoạn di dời trụ sở những Bộ, ngành, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở sản xuất, công nghiệp không cần thiết và gây ô nhiễm môi trường… ra ngoài trọng điểm những thành thị; bàn giao quỹ đất sau di dời trụ sở cho địa phương quản lý; ưu tiên sử dụng quỹ đất này để phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong thành thị.

Chính phủ cũng được yêu cầu tiếp tục đã đi vào hoạt động hệ thống những công cụ tài chính, kinh tế đất, phát triển lành mạnh phân khúc nhà đất. Có cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, khắc phục hiện trạng đầu cơ đất đai thông qua chính sách bán hàng thuế nhà đất theo hướng người sử dụng nhiều qui mô đất, nhiều nhà ở, đất bỏ hoang, đất đã giao, đã cho thuê, nhưng chậm đưa vào sử dụng thì phải chịu mức thuế cao hơn.

Rà soát khung giá đất để có điều chỉnh thích hợp có giá phân khúc, làm cơ sở để những địa phương điều chỉnh bảng giá đất. Hoàn thiện những nhữngh thức xác định giá đất cụ thể bảo đảm khách quan, minh bạch, sát có giá phân khúc, có tính đến giá trị lợi thế địa điểm địa lý, những giá trị tăng thêm do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư kết cấu hạ tầng có lại.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vneconomy

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *