Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TPHCM

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về công tác nghiên cứu kỹ, điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phay ngăn triều, chống ngập ở quận Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: THÀNH TRÍ

Mục tiêu của việc nghiên cứu kỹ điều chỉnh quy hoạch này nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển TPHCM trong quy hoạch chung thi công đến năm 2025 và điều chỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cung cấp đề nghị quản lý nhà nước về làm việc thoát nước trên địa bàn TPHCM, làm cơ sở cho việc triển khai một số dự án đầu tư thi công mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.

Khuyến khích cá nhân, tổ chức tham dự

Theo Sở GTVT, việc điều chỉnh quy hoạch này thích hợp có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung thi công TPHCM, định hướng phát triển thoát nước thành thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 và một số quy hoạch chuyên ngành có liên quan.

Bên cạnh đây, quy hoạch thoát nước TPHCM còn hướng đến phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở thi công đồng bộ hệ thống thoát nước mưa và nước thải từ khâu thu gom, chuyển tải đến xử lý cho từng khu vực; đồng thời, góp phần cắt giảm và từng bước xoá bỏ tình trạng ngập úng ở thành thị trung tâm và một số thành thị khác trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung cho một số thành thị, đặc trưng là thành thị trung tâm và một số khu công nghiệp, định hướng cho một số khu vực dân cư thành thị tập trung nông thôn nhằm góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ môi trường, đạt hiệu quả cao về kinh tế – xã hội. Đáng lưu ý, TPHCM khuyến khích một số tổ chức, cá nhân tham dự đầu tư hệ thống thoát nước ở TPHCM.

Lãnh đạo Sở GTVT cho biết, mục tiêu cụ thể của việc nghiên cứu kỹ điều chỉnh quy hoạch này nhằm lập quy hoạch chuyên biệt cho hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải thành thị trên trọn vẹn khu vực thành thị TPHCM (trừ huyện Cần Giờ), từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên một số quy hoạch được cập nhật ở TPHCM.

Cụ thể là xác định một số tuyến cống thoát nước chính, kênh rạch cần bổ sung và phát triển mới đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050; xác định một số tiêu chí, nguyên tắc kỹ thuật căn bản của hệ thống thoát nước mặt như tần suất mưa tính toán, cao độ mực nước triều, mực nước sông tính toán; xác định tổng tượng nước thải, địa điểm và diện tích công trình thoát nước thải (mạng lưới tuyến ống thoát nước, một số nhà máy, trạm xử lý nước thải, khoảng một sốh ly vệ sinh và hành lang bảo vệ công trình thoát nước thải thành thị).

Kinh phí đầu tư cho một số tuyến ống thoát nước mặt và thoát nước thải sẽ được thi công tương ứng theo từng GĐ; tham khảo ảnh hưởng của kịch bản biến đổi khí hậu đối có hệ thống thoát nước mặt, nước thải cũng như thu gom nước thải kết hợp nghiêm ngặt có hệ thống thoát nước và phương pháp phòng chống ngập nước; ảnh hưởng biến đổi khí hậu tác động đến mực nước lũ và một số phương pháp kiểm soát lũ đã, đang và sẽ thực hiện.

Ngoài ra, việc điều chỉnh quy hoạch cũng sẽ nghiên cứu kỹ phân tách khả năng và thời gian cung cấp của hệ thống thoát nước cũ theo tình trạng hệ thống thoát nước thải giai đoạn này (kết hợp có hệ thống thoát nước chung của lưu vực cũ và hệ thống thoát nước riêng của lưu vực mới), từ đây có công đoạn một sốh tân hệ thống thu gom, thoát nước thải thích hợp có tốc độ thành thị hóa, biến đổi khí hậu thích hợp có tầm nhìn đến năm 2050. Cùng có đây, sẽ thi công mô hình quản lý trọn vẹn hệ thống thoát nước mặt và nước thải của TPHCM, bao gồm hệ thống đã đi vào hoạt động và tương lai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Điều chỉnh cao độ nền và thoát nước thành thị

Trên cơ sở Quy hoạch 752 (Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TPHCM đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt năm 2001), tập trung rà soát, nghiên cứu kỹ và đề xuất điều chỉnh Quy hoạch thoát nước thuộc địa giới hành chính TPHCM (trừ huyện Cần Giờ), TPHCM sẽ cập nhật và điều chỉnh quy hoạch chuyên biệt về cao độ nền và hệ thống thoát nước mặt, điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải. Bổ sung, mở rộng thêm nghiên cứu kỹ tác động của một số tỉnh kế bên như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An. Rà soát và tính toán xác định danh mục một số dự án ưu tiên đầu tư theo hướng tập trung, trung tâm và khả thi về khả năng huy động nguồn lực, ưu tiên đề xuất một số dự án đầu tư thi công một số công trình đầu mối tiêu thoát nước chính, xử lý nước thải GĐ thực hiện quy hoạch đến năm 2030 và tiếp tục phát triển, mở rộng đến năm 2050.

Theo đây, nghiên cứu kỹ điều chỉnh quy hoạch theo nội dung: Điều chỉnh quy hoạch cao độ nền, thoát nước mặt thành thị và điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải thành thị. Cụ thể, điều chỉnh quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành thị bao gồm: rà soát, phân tách một số quy hoạch thoát nước mặt đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn. Đánh giá tình trạng địa hình, một số điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, một số khu vực có biến đổi môi trường như lún, sụt, xói, lở… Đánh giá tổng hợp đất thi công thành thị cho từng khu vực thành thị bao gồm xác định một số khu vực thuận lợi, không thuận lợi, hạn chế, khu vực cấm thi công. Đánh giá tổng hợp tình hình thoát nước và ngập úng thành thị. Xác định chỉ tiêu, thông số căn bản của hệ thống thoát nước, một số lưu vực thoát nước, mạng lưới thoát và nguồn tiếp nhận nước mặt, một số biện pháp thoát nước và phòng chống thiên tai. Xác định cốt thi công khống chế của từng khu vực thi công cụ thể và một số đường phố chính cấp thành thị. Xác định chương trình và một số dự án đầu tư ưu tiên, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và chuẩn bị nguồn lực thực hiện. Kiến nghị cơ chế tổ chức, quản lý hệ thống thoát nước mặt TP. Kiến nghị chính sách bán hàng quản lý nhà nước đối có lĩnh vực thoát nước.

Đối có điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải thành thị, sẽ rà soát, phân tách một số quy hoạch thoát nước thải, dự án đầu tư thi công thoát nước thải đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn. Đánh giá tình trạng hệ thống thu gom và chuyển tải nước thải, trạm xử lý, nhà máy xử lý nước thải, khả năng tiêu thoát của hệ thống nước thải, tình hình ô nhiễm và diễn biến môi trường nước. Xác định chỉ tiêu, thông số căn bản của hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp. Xác định hệ thống thu gom và chuyển tải nước thải bao gồm khu vực tiến hành mạng lưới thoát nước thải chung, riêng, tự chảy, một sốh đấu nối từ hộ dân vào mạng lưới thoát nước TP. Lựa chọn hệ thống thu gom và công nghệ xử lý nước thải. Xác định địa điểm, diện tích một số nhà máy xử lý nước thải, phân tách môi trường chiến lược…

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về các vấn đề cần xin ý kiến của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình cấp thẩm quyền tham khảo, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện dự án, để công tác nghiên cứu kỹ, lập quy hoạch tổng thể thoát nước TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chắc chắn công đoạn đề ra, Sở GTVT kiến nghị UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch và nội dung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP tổ chức thực hiện một số công việc thứ hai về điều chỉnh quy hoạch tổng thể thoát nước TP theo quy định.

Canhogemriversidehcm.com – Theo SGGP

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *